Show simple item record

Nové Hrady castle - processing of maps and plans

dc.contributor.advisorCajthaml Jiří
dc.contributor.authorBartalošová Kateřina
dc.date.accessioned2016-10-17T08:30:33Z
dc.date.available2016-10-17T08:30:33Z
dc.date.issued2016-05-21
dc.identifierKOS-587864682505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/66011
dc.description.abstractPředmětem této bakalářské práce je shromáždění a zpracování dostupné mapové a plánové dokumentace k hradu Nové Hrady. Práce je zaměřena především na období 19. a první polovinu 20. století. Součástí práce je také popis historického vývoje, dále fotografie zachycující historický i současný stav hradu a jeho okolí. Získané podklady byly georeferencovány, vybrané prvky byly vektorizovány. Hlavními zdroji se staly Císařské povinné otisky map stabilního katastru, také První vydání státní mapy odvozené 1 : 5 000 (SMO-5) a další podklady. Výsledek zpracovaných map byl publikován pomocí webové mapové aplikace.cze
dc.description.abstractThe subject of the bachelor thesis is to gather and process the available maps and plans to the castle Nové Hrady. The thesis is focused mainly from the 19th century to half of 20th century. The thesis includes also description of historical development, also historical and current photos of castle and its surrounding. The obtained documents were georeferenced, selected elements were also vectorized. The main sources were imperial obligatory imprints of stable cadastre, also the first edition state maps derived and other documents. The result of the processed maps has been published by web mapping application.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectHrad Nové Hrady, Císařské povinné otisky, První vydání státní mapy odvozené, georeferencování, vektorizace, webová mapová aplikace, ArcGIS.cze
dc.subjectCastle Nové Hrady, Imperial obligatory imprints of stable cadastre, The first edition state maps derived, georeferencing, vectorization, web mapping aplication, ArcGIS.eng
dc.titleHrad Nové Hrady - zpracování mapové a plánové dokumentacecze
dc.titleNové Hrady castle - processing of maps and planseng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2016-06-29
dc.contributor.refereeZimová Růžena
theses.degree.disciplineGeodézie, kartografie a geoinformatikacze
theses.degree.grantorKatedra geomatikycze
theses.degree.programmeGeodézie a kartografiecze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record