Show simple item record

Conversion of existing school building to residential house

dc.contributor.advisorStibůrková Běla
dc.contributor.authorBohyníková Adriána
dc.date.accessioned2016-10-17T08:22:35Z
dc.date.available2016-10-17T08:22:35Z
dc.date.issued2016-05-23
dc.identifierKOS-587864212305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/65862
dc.description.abstractCieľom tejto bakalárskej práce je vyriešiť prestavbu školy na obytný dom. Objekt sa nachádza v obci Sudoměřice pri Tábore. Jedná sa o budovu, ktorá je momentálne využívaná sčasti ako obytná a sčasti využívaná ako sklad. Bude vykonaný stavebne-technický prieskum. Zisťovanie stavu, zameranie a posúdenie objektu bude realizované pomocou vizuálnych metód. Súčasťou bakalárskej práce je zakreslenie návrhov niekoľkých variantov dispozície, ktoré budú predložené investorovi. Vybraný variant je predmetom ďalšieho riešenia práce. Povala bude riešená ako obytná, takže bude navrhnutý oceľový rám, ktorý nahradí v krove prvky stojatej stolice, ktoré by nám prekážali v dispozícii. Všetky navrhované úpravy sú zakreslené vo výkresovej dokumentácii. Technická správa popisuje konštrukčné riešenie.cze
dc.description.abstractThis thesis is focused on the conversion school to the residential house. This object is situated in the village Sudoměřice near the town of Tabor. The part of the building is used as a flat and next one is used as a storage place. The building survey will be done. The detection of building condition, bearing and assessment of the object will be realized by using visual methods. The part of this thesis is design a disposition variants that will be shown to investor. The chosen variant is the main subject of this thesis. The attic is solved as a residential part, so the steel frame will be designed. This frame replaced the parts of purlin roof, which would restricted the disposition. All of the designed edits are in the project documentation. The technical report describes the construction solutions.eng
dc.language.isoSLO
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectprestavba, rekonštrukcia, stavebný prieskum, obytný dom, škola, dispozícia, obytné podkrovie, oceľový rámcze
dc.subjectconversion, reconstruction, building survey, residential house, school, disposition, residential loft, steel frameeng
dc.titlePřestavba stávajícího objektu školy na bytový důmcze
dc.titleConversion of existing school building to residential houseeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2016-06-28
dc.contributor.refereeKumšta Václav
theses.degree.disciplineKonstrukce pozemních stavebcze
theses.degree.grantorkatedra konstrukcí pozemních stavebcze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record