Show simple item record

Soil erosion study in Žižice cadastre

dc.contributor.advisorKrása Josef
dc.contributor.authorStašek Jakub
dc.date.accessioned2016-10-17T08:18:26Z
dc.date.available2016-10-17T08:18:26Z
dc.date.issued2016-05-22
dc.identifierKOS-587864165005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/65771
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce je výpočet erozní ohroženosti v katastru obce Žižice a zjednodušený návrh protierozních opatření. Posouzení stávajícího stavu a návrh protierozních opatření jsem prováděl pomocí programu Atlas EROZE, na další úpravy jsem použil program ArcGIS. Erozně ohrožených je 70 pozemků o celkové rozloze 593 hektarů. Navržená opatření zvýší ochranu zemědělské půdy před negativními vlivy vodní eroze, sníží zanášení vodního toku a ochrání zastavěná území. Výsledky této práce mohou být využity jako podklad pro komplexní pozemkové úpravy.cze
dc.description.abstractThe aim of this bachelor thesis is to evaluate erosion risks in Žižice cadastre and to provide a simplified proposal for erosion control measures. Assessment of the current state and erosion control measures proposal was carried out with the help of Atlas EROZE software, and other modifications using ArcGIS software. Erosion threatens 70 parcels with total extent of 593 hectares. Proposed measures will improve the protection of agricultural land from negative effects of water erosion, they will decrease clogging of the watercourses and protect urban areas. The results of this work can be used as a basis for complex land adjusting.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjecteroze, erozní ohroženost, USLE, protierozní opatření, Atlas EROZE, Žižicecze
dc.subjecterosion, erosion risks, USLE, erosion control measures, Atlas EROZE, Žižiceeng
dc.titleStudie erozní ohroženosti v katastru obce Žižicecze
dc.titleSoil erosion study in Žižice cadastreeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2016-06-28
dc.contributor.refereeNekardová Olga
theses.degree.disciplineInženýrství životního prostředícze
theses.degree.grantorkatedra hydromeliorací a krajinného inženýrstvícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record