Show simple item record

Cohousing in the Context of Sustainable Development of Cities and Regionsdc.contributor.advisorHeřmanová Eva
dc.contributor.authorRaška Štěpán
dc.date.accessioned2016-05-13T16:19:16Z
dc.date.available2016-05-13T16:19:16Z
dc.date.issued2015-12-17
dc.identifierKOS-587864817405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/64528
dc.description.abstractTématem diplomové práce je představení cohousingu a analýza jeho vztahu k udržitelnému rozvoji. Práce definuje jeho základní charakteristiku, principy a vymezení v rámci ostatních forem komunitního bydlení. Popsána je jeho historie a příklady konkrétních zahraničních projektů. Vysvětleny jsou procesy formování komunity a plánování, realizace a fungování cohousingu po nastěhování. Práce dále pojednává o situaci blízkého sousedského bydlení v ČR, definuje předpoklady pro jeho realizaci a analyzuje konkrétní projekty implementující některé z jeho atributů. Na závěr jsou představeny teoretické principy udržitelnosti cohousingu, studie udržitelnosti konkrétního zahraničního projektu a zhodnocení pozitiv a negativ blízkého sousedského bydlení pro jeho obyvatele a pro udržitelný rozvoj municipality.cze
dc.description.abstractThe theme of the diploma thesis is to present cohousing and its relationship towards sustainable development. The work defines its characteristics, principles and differences from other kinds of community living. Its history and some examples of foreign projects are analyzed and the processes of community creating, planning, development and functions after moving in are explained. The thesis also refers to cohousing issues in the Czech Republic, defines presumptions of its development and analyses some particular projects which have been implemented some of its attributes. At the conclusion the theoretical sustainability principles of cohousing, sustainability study of particular project and valuation of its advantages and disadvantages for the residents and for the sustainable development of the municipality are presented.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectCohousing. Udržitelný rozvoj. Komunitní bydlení. Společný dům. Sdílená zařízení.cze
dc.subjectCohousing. Sustainable development. Community living. Common house. Shared facilities.eng
dc.titleCohousing v kontextu udržitelného rozvoje měst a regionůcze
dc.titleCohousing in the Context of Sustainable Development of Cities and Regionseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2016-02-10
dc.contributor.refereeKouřilová Jana
theses.degree.disciplineŘízení regionálních projektůcze
theses.degree.grantoroddělení manažerských studiícze
theses.degree.programmeŘízení rozvojových projektůcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record