Show simple item record

Assessment of Performance in the Erwin Junker Grinding Technology Company

dc.contributor.advisorŠimonová Klára
dc.contributor.authorSteinzová Kateřina
dc.date.accessioned2016-05-13T16:17:29Z
dc.date.available2016-05-13T16:17:29Z
dc.date.issued2015-05-04
dc.identifierKOS-587864248005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/64449
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá analýzou současného systému hodnocení pracovního výkonu zaměstnanců ve společnosti Soustruh, a. s., tz. výhodami a nevýhodami hodnocení v podniku, a řeší případné nedostatky při praktické aplikaci. Po krátkém představení společnosti se zabývám procesem současného systému hodnocení pracovníků. Zaměřila jsem se hlavně na hodnotící kritéria a samotný postup při hodnocení. Ve druhé části práce navrhuji doporučení, kterými by společnost svůj současný systém hodnocení mohla upravit, a dále navrhuji několik možností, jak využít nový systém CIMCO jako podklad pro hodnocení pracovního výkonu zaměstnanců.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with the analysis of the actual system of working effort assessment of the employees in the company Soustruh, a.s., this means with advantage and disadvantage of assessment in the company and tries to show up and solve possible insufficiencies in practice. After a short introduction of the company I get on with the process of the actual assessment system of employees. I have focused particularly on the key criteria and the assessment process. In the second part of the thesis I propose some advices, with which the company can fit the actual assessment process. I also recommend some possibilities of how to deal with the new CIMCO system as base for working effort assessment of employees.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectHodnocení pracovního výkonu, pracovní výkon, řízení pracovního výkonu, metody hodnocení, proces hodnocenícze
dc.subjectAssessment of performance, job performance, performance management, evaluation methods, evaluation processeng
dc.titleHodnocení pracovního výkonu ve společnosti Soustruh, a. s.cze
dc.titleAssessment of Performance in the Erwin Junker Grinding Technology Companyeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2015-06-11
dc.contributor.refereeDědičová Lucie
theses.degree.disciplineŘízení a ekonomika průmyslového podnikucze
theses.degree.grantoroddělení pedagogických a psychologických studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record