Show simple item record

Personnel marketing of company

dc.contributor.advisorTureckiová Michaela
dc.contributor.authorVainholdová Gabriela
dc.date.accessioned2016-05-13T16:17:06Z
dc.date.available2016-05-13T16:17:06Z
dc.date.issued2015-05-05
dc.identifierKOS-587864246205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/64433
dc.description.abstractPráce "Personální marketing firmy" se zabývá analýzou personálního marketingu Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova a.s. Teoretická část popisuje veškeré procesy personálního marketingu, od výběru, přes vzdělávání až po propouštění zaměstnanců. Praktická část analyzuje tyto procesy u konkrétního podniku. Na základě výsledků sociologického průzkumu je proveden rozhovor o uskutečněných změnách a v závěru jsou navržena doporučení na zlepšení nedostatků.cze
dc.description.abstractBachelor thesis "Personnel marketing of company" analyzes the personnel marketing of company Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova a.s. The theoretical part describes all the processes of personnel marketing, from choosing employees and education to the dismissal of employees. The practical part analyzes these processes in the specific company. There is an interview based on the results of sociological research about a performed changes and there are suggested recommendations to improve deficiencies in the end of the thesis.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectPersonální marketing, plánování, získávání, výběr, adaptace, vzdělávání, odměňování, hodnocení, motivování, uvolňování zaměstnancůcze
dc.subjectPersonnel marketing, planning, recruitment, selection, adaptation, education, remuneration, assessment, motivation, outplacementeng
dc.titlePersonální marketing firmycze
dc.titlePersonnel marketing of companyeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2015-06-18
dc.contributor.refereeCupal Libor
theses.degree.disciplinePersonální management v průmyslových podnicíchcze
theses.degree.grantoroddělení pedagogických a psychologických studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record