Show simple item record

Development of managers -needs and priority

dc.contributor.advisorTureckiová Michaela
dc.contributor.authorPojerová Kateřina
dc.date.accessioned2016-05-13T16:17:03Z
dc.date.available2016-05-13T16:17:03Z
dc.date.issued2016-01-05
dc.identifierKOS-587864245605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/64432
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá potřebami a prioritami rozvoje manažerů. Jejím hlavním cílem je zjištění aktuálních potřeb a priorit rozvoje manažerů na dnešním trhu v České republice skrze rozhovory s lektory, kteří se zabývají právě rozvojem manažerů. V práci jsou definovány pojmy rozvoj a vzdělávání manažerů a popsány fáze a metody rozvoje. Zahrnuje také část pojednávající o hodnocení efektivity rozvoje a nejvíce používaných hodnotících metodách. Na základě strukturovaných rozhovorů tato práce odpovídá na otázku, jaké jsou potřeby a priority při vzdělávání manažerů. Uvedena jsou také doporučení pro firmy, manažery i jejich školitele.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis researches the needs and priorities of manager development. Its main purpose is to ascertain current needs and priorities of the development of managers in the market in the Czech Republic based on data provided by interviews with lecturers specialising in the development of managers. Apart from defining development and education of managers it also targets development phases as well as methodology. One of the chapters elaborates on the subject of manager development effectiveness in connection to the most common methods used for development evaluation. Based on data provided by structured interviews, this thesis answers the question of the current needs and priorities in managerial education. It also brings recommendations for companies, managers and their trainers.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectRozvoj manažerů, vzdělávání manažerů, manažer, potřeby, priority, kompetence.cze
dc.subjectDevelopment of managers, training of managers, manager, needs, priorities, competences.eng
dc.titleRozvoj manažerů - potřeby a prioritycze
dc.titleDevelopment of managers -needs and priorityeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2016-02-17
dc.contributor.refereeMontag Petr
theses.degree.disciplinePersonální management v průmyslových podnicíchcze
theses.degree.grantoroddělení pedagogických a psychologických studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record