Show simple item record

The process of recruiting and selecting employees in a particular companydc.contributor.advisorMontag Petr
dc.contributor.authorZemanová Martina
dc.date.accessioned2016-05-13T16:16:35Z
dc.date.available2016-05-13T16:16:35Z
dc.date.issued2015-05-04
dc.identifierKOS-587864229005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/64412
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá metodami získávání a výběru zaměstnanců. První část bakalářské práce je zaměřena na podrobný popis existujících metod používaných při získávání a výběru zaměstnanců za použití odborné literatury. Druhá část bakalářské práce popisuje konkrétní společnost a shrnuje poznatky z uskutečněných šetření. Na základě provedených analýz a rozhovorů a následného vyhodnocení a zpracování získaných dat je navrženo zlepšení a zefektivnění výběrové metody při získávání nových zaměstnanců v dané společnosti.cze
dc.description.abstractBachelor thesis is concerned with methods of recruitment and selection employees. The first part of this thesis focuses on a detailed description of the existing methods used for the recruitment and selection of employees with using professional literature. The second part of this thesis describes the specific company and summarizes the findings of the performed research. Based on the analyzes and interviews and subsequent evaluation and processing of data is make a suggestion for improve and efficiency improvement of the selection method in recruiting new employees to the company.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectzískávání zaměstnanců, metody získávání zaměstnanců, výběr zaměstnanců, metody výběru zaměstnanců, lidské zdroje, kandidát, graduate programcze
dc.subjectrecruitment, methods of recruitment, selecting employees, methods of selecting employees, human resources, candidate, graduate programeng
dc.titleZískávání a výběr zaměstnanců v konkrétním podnikucze
dc.titleThe process of recruiting and selecting employees in a particular companyeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted2015-06-09
dc.contributor.refereeCupal Libor
theses.degree.disciplinePersonální management v průmyslových podnicíchcze
theses.degree.grantoroddělení pedagogických a psychologických studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record