Show simple item record

Corporate culture

dc.contributor.advisorTureckiová Michaela
dc.contributor.authorBímová Andrea
dc.date.accessioned2016-05-13T16:15:10Z
dc.date.available2016-05-13T16:15:10Z
dc.date.issued2015-12-25
dc.identifierKOS-587864214605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/64360
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá firemní kulturou organizace. Cílem bakalářské práce je navrhnout doporučení, směřující ke změně firemní kultury a tím i k vyšší výkonnosti mezinárodní farmaceutické firmy Amgen s.r.o. V teoretické části je popsána firemní kultura z obecného hlediska, objasněny jsou základní pojmy a hlavní komponenty kultury firmy. V praktické části je analyzována firemní kultura organizace. Na základě vlastního průzkumu jsou odhaleny nedostatky ve firemní kultuře, na které jsou navržena doporučení ke zlepšení stávající firemní kultury.cze
dc.description.abstractThis thesis deals with the corporate culture of a company. The aim of this work is to propose recommendations on how to change corporate culture and thereby to higher performance of the international pharmaceutical company Amgen Ltd. The theoretical part describes the corporate culture in general terms, explained are the basic concepts and the main components of corporate culture. The corporate culture of the company is analysed in the practical part. Based on my own research are revealed errors in corporate culture, which contains recommendations for improving the existing corporate culture.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectFiremní kultura, prvky firemní kultury, komunikace, pracovní atmosféra, pracovní prostředícze
dc.subjectCorporate culture, elements of corporate culture, communication, working atmosphere, working environmenteng
dc.titleFiremní kulturacze
dc.titleCorporate cultureeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2016-02-10
dc.contributor.refereeScholleová Hana
theses.degree.disciplinePersonální management v průmyslových podnicíchcze
theses.degree.grantoroddělení pedagogických a psychologických studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record