Show simple item record

Study of usability of information model in facility management of FCE, CTU in Prague

dc.contributor.advisorMatějka Petr
dc.contributor.authorKosina Matouš
dc.date.accessioned2016-05-13T15:41:54Z
dc.date.available2016-05-13T15:41:54Z
dc.date.issued2016-01-06
dc.identifierKOS-595687046005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/64248
dc.description.abstractTématem práce je využití informačního modelu ve Facility managementu. V první části práce je popsána problematika Facility managementu, oblasti, kterými se zabývá a nástroje, které jsou ve Facility managementu využívány. V další části práce je charakterizována problematika informačního modelování a přenosu dat mezi jednotlivými fázemi výstavbového projektu. V poslední části práce jsou tyto informace aplikovány na správu areálu Fakulty stavební ČVUT. Je popsán současný systém řízení a správy areálu, způsob archivace dat a jsou definovány požadavky na funkce a výstupy případného implementovaného CAFM systému. Dále je zpracováno procesní schéma postupu implementace a návrh postupu pro vytvoření BIM modelu. V závěru je doporučen konkrétní CAFM systém, který vyhovuje požadavkům vedení fakulty.cze
dc.description.abstractThe subject of the thesis is the usability of information model in Facility management. In the first part of the thesis the problems of Facility management are described, including the areas that are managed by Facility management and the tools that are used. In the next part, the problems of information modeling are described, especially the difficulties of handing the data between different phases of the construction process. This information is then applied on the administration of the Faculty of Civil Engineering of the Czech Technical University in Prague. Current system of administration and the data archiving is described. The requirements of the outputs and the functions of CAFM system are defined. The process scheme of implementation of the CAFM system is created and the procedure of creating the BIM model is defined. In the final part of the thesis concrete CAFM system is recommended to fit the requirements of the faculty's management.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectFacility management, BIM, COBie, CAFM systém, Fakulta stavební ČVUT v Prazecze
dc.subjectFacility management, BIM, COBie, CAFM system, Faculty of Civil Engineering of the Czech Technical University in Pragueeng
dc.titleStudie využití informačního modelu pro facility management FSv ČVUT v Prazecze
dc.titleStudy of usability of information model in facility management of FCE, CTU in Pragueeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2016-02-10
dc.contributor.refereeMacek Daniel
theses.degree.disciplineProjektový management a inženýringcze
theses.degree.grantorkatedra ekonomiky a řízení stavebnictvícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record