Show simple item record

Operating cost in relation to the building's energy performance

dc.contributor.advisorSchneiderová Heralová Renáta
dc.contributor.authorSpudilová Tereza
dc.date.accessioned2016-05-13T15:41:26Z
dc.date.available2016-05-13T15:41:26Z
dc.date.issued2016-01-07
dc.identifierKOS-595687029905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/64228
dc.description.abstractPráce se zabývá problematikou související s narůstající výstavbou energeticky efektivních budov, a to srovnáním pořizovacích a provozních nákladů bytů provedených v různých energetických standardech. V úvodu seznamuje se základními pojmy životního cyklu staveb, energetické náročnosti budov a jejího hodnocení. Druhá část textu je zaměřena na analýzu pořizovacích nákladů vybraných bytů, rozbor provozních nákladů domácnosti a hodnocení kvality života v závislosti na energetické náročnosti budovy.cze
dc.description.abstractThis work deals with issues related to increasingly popular construction of low-energy buildings through comparison of acquisition costs and operating costs of flats with various energy efficiency standards. The introduction presents basic terms of the building's life cycle, energy performance and its evaluation. The other part of the text focuses on analysis of acquisition costs of selected flats, analysis of operating costs of households and evaluation of life quality in relation to the building's energy performance.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectkvalita života v domácnosti životní cyklus stavby náklady životního cyklu stavby energetická náročnost budovycze
dc.subjectlife quality in households the life cycle of construction life cycle costs energy performance of buildingseng
dc.titleProvozní náklady bytu ve vazbě na energetickou náročnost budovycze
dc.titleOperating cost in relation to the building's energy performanceeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2016-02-09
dc.contributor.refereeŘežáb Jan
theses.degree.disciplineProjektový management a inženýringcze
theses.degree.grantorkatedra ekonomiky a řízení stavebnictvícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record