Show simple item record

Implementation of the maintenance management system in JC Interiors Czechia s.r.o.

dc.contributor.advisorŽilka Miroslav
dc.contributor.authorZajíček Štěpán
dc.date.accessioned2016-05-13T08:25:30Z
dc.date.available2016-05-13T08:25:30Z
dc.date.issued2015-06-08
dc.identifierKOS-587864403705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/63582
dc.description.abstractDiplomová práce řeší otázku řízení údržby výrobního zařízení. Údržba je doposud stále podceňovanou součástí výrobních podniků, přitom dopady jejího fungovaní zásadně ovlivňují dostupnost a spolehlivost strojů. Údržba se tudíž výrazně spolupodílí na efektivitě výroby. Cílem práce je navrhnout organizační řešení preventivní údržby strojů a implementovat potřebný počítačový software pro jeho podporu. Řešení představuje návrh a popis implementace systému Profylax ve společnosti JC Interiors Czechia s.r.o. doplněný rešerší dosud známých teoretických poznatků o tématu. Dále jsou v diplomové práci navrženy metodiky pro práci se systémem a pro nakládání s náhradními díly a spotřebním materiálem. Implementovaný systém umožnil analyzovat současný stav údržby. Výsledná analýza se spolu s dalšími poznatky stala podnětem pro tvorbu nápravných opatření. Analytická část slouží také jako vodítko pro budoucí využívání dat získaných implementovaným softwarem.cze
dc.description.abstractThe thesis addresses a question of maintenance of machinery. Maintenance is still underrated department of production plants, even though the impacts of its work fundamentally affect availability and reliability of machinery. Therefore the quality of maintenance participates on efficiency of the whole plant. Goals of the thesis are set to find an organizational solution of preventive maintenance of machinery and to implement necessary software for support of maintenance department. Primary solution of these goals is a description and an implementation of Profylax system in JC Interiors Czechia s.r.o., supplemented by research of currently known findings in the field of maintenance. Further in the thesis, methods for work with the system and for handling spare parts and consumables are suggested. Implemented system has allowed to analyse current condition of maintenance. Resulted analysis along with other findings became an incentive for subsequent proposition of corrective measures. Analytical part also serves as a guide for future usage of data acquired by the implemented software.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectúdržba, preventivní údržba, spolehlivost, náhradní díly, digitalizace údržby, řízení údržbycze
dc.subjectmaintenance, preventive maintenance, reliability, spare parts, maintenance computerization, maintenance managementeng
dc.titleImplementace systému pro řízení údržby strojů ve společnosti JC Interiors Czechia s.r.o.cze
dc.titleImplementation of the maintenance management system in JC Interiors Czechia s.r.o.eng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2015-08-26
dc.contributor.refereeStieberová Barbora
theses.degree.disciplineŘízení a ekonomika podnikucze
theses.degree.grantorústav řízení a ekonomiky podnikucze
theses.degree.programmeStrojní inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record