Show simple item record

Optimization of Mechanical Properties of Mechanism TetraSphere

dc.contributor.advisorValášek Michael
dc.contributor.authorŠtorkán Jaroslav
dc.date.accessioned2016-05-13T08:25:01Z
dc.date.available2016-05-13T08:25:01Z
dc.date.issued2015-06-18
dc.identifierKOS-587864390205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/63563
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá analýzou mechanismu TetraSphere. Klade si za cíl provést co nejkomplexnější prozkoumání vlastností daného mechanismu. Nejdříve budou provedeny kinematické analýzy, kde nejzákladnější je hledání dosažitelného pracovního prostoru. Dále výpočet dexterity a s tím spojené zkoumání singularit. Z dynamických analýz bude proveden výpočet globální dynamiky a modálních vlastností. A poslední analýzou bude výpočet tuhosti robota. Použité analýzy budou využity pro optimalizaci mechanických vlastností robota.cze
dc.description.abstractThe thesis deals with the analysis of the mechanism TetraSphere. It aims to carry out the most comprehensive examination of the characteristics of the mechanism. The kinematic analysis will be made, where the most basic is the search of attainable workspace. Furthermore, dexterity and related exploration of singularities will be calculated. Dynamical analyses such as global dynamics and modal properties will be performed. The final analysis will calculate the stiffness of the robot. All the analyzes will be used to optimize the mechanical properties of the robot.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectTetraSphere, analýza mechanismů, dexterita, globální dynamika, modální analýza, tuhost robotických systémů, optimalizace, genetický algoritmuscze
dc.subjectTetraSphere, analysis mechanisms, dexterity, global dynamics, modal analysis, stiffness robotic systems, optimization, genetic algorithmeng
dc.titleOptimalizace mechanických vlastností mechanismu TetraSpherecze
dc.titleOptimization of Mechanical Properties of Mechanism TetraSphereeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2015-07-01
dc.contributor.refereeŠika Zbyněk
theses.degree.disciplineAplikovaná mechanikacze
theses.degree.grantorústav mechaniky, biomechaniky a mechatronikycze
theses.degree.programmeStrojní inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record