Show simple item record

Design of cyclone separators for dust separation from process air in Lovochemiedc.contributor.advisorHoffman Pavel
dc.contributor.authorŠantín Jiří
dc.date.accessioned2016-05-13T08:24:12Z
dc.date.available2016-05-13T08:24:12Z
dc.date.issued2015-02-10
dc.identifierKOS-587864238405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/63526
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá návrhem a umístěním cyklonových odlučovačů na provoze LAVIII společnosti Lovochemie a.s. Úvodní část mapuje problematiku výroby NH4NO3 s CaCO3 nebo MgCO3. Dále se zabývá analýzou stávajícího stavu provozu suché stranyg LAVIII a teorií odlučování tuhých částic. V hlavní části jsou provedena a vyhodnocena měření hustoty, koncentrace a rozměrů prachových částic. Dále je proveden návrh cyklonových odlučovačů a výpočet jejich celkové účinnosti pro stávající stav provozu "suché strany? LAVIII. Na základě 2D výkresů byl vytvořen 3D model haly do kterého byly zapojeny navrhované cyklonové odlučovače. Byla provedena kontrola ventilátorů na novou provozní tlakovou ztrátu a ekonomické vyhodnocení investice.cze
dc.description.abstractThis thesis describes the design and location of cyclone separators in the operation of LAVIII Lovochemie. In the first part are solved the problems of production of NH4NO3 with CaCO3 or MgCO3. Furthermore it analyzes the current state of operation of "dry side" LAVIII building and the theory of solid separating.In the main part and evaluated measurements of density, concentration and the dimension of dust particles are performed. The next part is dedicated to the design of the cyclone separators and calculating of their effectiveness for the current operating status of the "dry side" of LAVIII building. The 3D model of the building with supporting structures based on 2D drawings has been created in the next part. Proposed separators have been placed in the model. In the last part were controlled ventilators for new operating pressure loss and an economic evaluation of investment was made.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectcyklonové odlučovače, NH4NO3, sítová analýza, laserová analýzacze
dc.subjectcyclone separators, NH4NO3, sieving, laser diffractioneng
dc.titleNávrh cyklonových odlučovačů prachu z procesního vzduchu v Lovochemiicze
dc.titleDesign of cyclone separators for dust separation from process air in Lovochemieeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2015-06-30
dc.contributor.refereeMalý Josef
theses.degree.disciplineProcesní technikacze
theses.degree.grantorústav procesní a zpracovatelské technikycze
theses.degree.programmeStrojní inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record