Show simple item record

Design of the product technical manual fulfilling actual legislation requirements.

dc.contributor.advisorŽilka Miroslav
dc.contributor.authorDrahokoupil Filip
dc.date.accessioned2016-05-13T08:23:18Z
dc.date.available2016-05-13T08:23:18Z
dc.date.issued2015-06-28
dc.identifierKOS-571673063605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/63482
dc.description.abstractObsahem této bakalářské práce je návrh osnovy, která slouží jako postup pro psaní návodů k technickým výrobkům. Osnova obsahuje podklady, které je nutné před tvorbou návodu sehnat, obsahuje doporučení k textům v návodu, shrnuje celkový obsah návodů a poskytuje všeobecné informace k tvorbě návodů pro technické výrobky. Je navržena tak, aby splňovala současné legislativní požadavky pro návody technických výrobků. Podle navržené osnovy je v této práci vytvořen návod pro velkoplošnou LED obrazovku.cze
dc.description.abstractThe goal of this bachelor is to design a procedure that can be used as a workflow for designing technical product manuals. The structure describes documentation required before starting creation of the manual. It contains recommendations how to write manuals, summarizes content of manuals and provides general information for creating technical product manuals. The designed technical product manuals meet current legislation requirements. As an example, the bachelor contains structure used for creation of a LED screen manual.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjecttvorba technického návodu, LED obrazovka, technický návod, EN 62079, návod k použitícze
dc.subjectdesign of the technical product manual, LED screen, technical manual, EN 62079, user manualeng
dc.titleTvorba technického návodu produktu splňujícího současné legislativní požadavky.cze
dc.titleDesign of the product technical manual fulfilling actual legislation requirements.eng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2015-09-02
dc.contributor.refereeFindová Šárka
theses.degree.disciplinebez oborucze
theses.degree.grantorústav řízení a ekonomiky podnikucze
theses.degree.programmeTeoretický základ strojního inženýrstvícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record