Now showing items 1-20 of 22

  • Analýza personálního marketingu vybraného podniku v internetovém prostředí 

   Author: Filip Šulc; Supervisor: Uličná Štěpánka; Opponent: Kubištová Tereza
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-08)
   Abstrakt této bakalářské práce se zabývá spojením dvou odvětví, přesněji se jedná o spojení marketingové a personální činnosti. Jedná se tedy o personální marketing a jeho využití v získávání a výběru pracovníků na příkladu ...
  • Analýza péče o zaměstnance a zaměstnanecké benefity 

   Author: Matěj Belička; Supervisor: Uličná Štěpánka; Opponent: Sigačevová Janka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-06)
   Téma mé bakalářské práce spadá do oblasti řízení lidských zdrojů, a právě lidské zdroje jsou základním faktorem úspěšnosti firem. Získat a udržet kvalitní pracovní potenciál je pro organizaci klíčové. Proto organizace musí ...
  • Analýza postavení malého podniku v zemědělském odvětví 

   Author: Marie Linhartová; Supervisor: Uličná Štěpánka; Opponent: Hrkal Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-06)
   Má bakalářská práce posuzuje finanční zdraví soukromé farmy a vliv čerpání dotací při hospodaření konkrétního malého podniku na zemědělském trhu. Práce zahrnuje analýzu malého podniku v podmínkách Českého zemědělství včetně ...
  • Internetový influencer jako nástroj marketingu 

   Author: Jessica Slavíková; Supervisor: Uličná Štěpánka; Opponent: Hanzlík Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-05)
   Tato práce se zabývá influencery a jejich využitím jako nástroj marketingu. Cílem práce je vyhodnocení, jak správně influencer marketing využívat v praxi, a informace jaké influencery v České republice vůbec máme. Nejprve ...
  • Mapování procesu Label Booking a jeho redesign v hangáru Czech Airlines Technics, a.s. 

   Author: Burýová Lenka; Supervisor: Uličná Štěpánka; Opponent: Vytlačil Dalibor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-08)
   Diplomová práce analyzuje proces Label Booking v letecké společnosti, a navrhuje jeho redesign. Pozornost je kladena na mapu procesu Label Booking, jeho následné doporučení na redesign a návrh na zlepšení procesu. Diplomová ...
  • Marketingový mix vybrané společnosti 

   Author: Oleksandr Hayduk; Supervisor: Uličná Štěpánka; Opponent: Konderová Andrea
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Cílem bakalářské práce je analýza marketingového mixu hotelu NH Prague City. Práce vyhodnocuje všechny prostředky marketingového mixu, protože pouze jejich úzké propojení může zajistit efektivní propagaci služeb zmíněného ...
  • Mystery shopping pražských kaváren 

   Author: Vacínek Patrick; Supervisor: Uličná Štěpánka; Opponent: Košťálek Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Bakalářská práce se zabývá zhodnocením vybraných pražských kaváren na Praze 1 pomocí metody mystery shoppingu. Pro tuto práci bylo vybráno 6 různých kaváren, které se svým konceptem podobají podniku My Bistro & Café, pro ...
  • Nábor a výběr pracovníků ve vybraných společnostech 

   Author: Dušková Michaela; Supervisor: Uličná Štěpánka; Opponent: Tureckiová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Bakalářská práce se věnuje problematice náboru a výběru pracovníků. Jejím cílem je zmapovat tuto personální činnost ve vybraných společnostech a navrhnout opatření na zefektivnění používaných metod. Teoretická část přibližuje ...
  • Návrh strategie na zlepšení konkurenceschopnosti podniku Mechal Service Stahlhandel Czech Republic, s.r.o. 

   Author: Eliseeva Daria; Supervisor: Toth Daniel; Opponent: Uličná Štěpánka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   Cílem mé práce bylo analýzovat a zhodnotit konkurenceschopnost podniku Mechel Service Stahlhandel Czech Republic, s.r.o. Teoretická část je věnovaná popisu základních pojmů a vysvětlení použitých postupů. V praktické části ...
  • Návrh systému hodnocení zaměstnanců na Úřadu městské části v Praze 

   Author: Mašínová Adéla; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Uličná Štěpánka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Cílem bakalářské práce je navrhnout systém hodnocení zaměstnanců pro úřad určité městské části v Praze, který by mohl být využit v praxi. V teoretické části je vymezeno současné pojetí řízení pracovního výkonu a jeho úzká ...
  • Optimalizace výrobního procesu ve společnosti Siemens s.r.o. 

   Author: Jan Čada; Supervisor: Švecová Lenka; Opponent: Uličná Štěpánka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-05)
   Diplomová práce pojednává o optimalizaci konkrétního výrobního procesu produkující součásti elektromotorů ve společnosti Siemens s.r.o. Cílem je analýza současného stavu a navržení opatření, které vede k odstranění časových ...
  • Podpora prodeje vybrané společnosti 

   Author: Aneta Granátová; Supervisor: Uličná Štěpánka; Opponent: Jirkovská Blanka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Předmětem této bakalářské práce je analýza podpory prodeje agentury Gate. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. První část je teoretická, která se zabývá podporou prodeje, cíli, výhodami, nevýhodami a průběhem ...
  • Použití Balanced Scorecard pro realizaci strategického plánu organizace 

   Author: Milan Peterka; Supervisor: Vacík Emil; Opponent: Uličná Štěpánka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-05)
   Diplomová práce se zabývá použitím Balanced Scorecard pro realizaci strategického plánu organizace. Cílem diplomové práce je navrhnout pomocí nástroje Balanced Scorecard strategický plán organizace, která se zabývá prodejem ...
  • Problematika kumulace funkcí v malé firmě 

   Author: Malcová Kateřina; Supervisor: Uličná Štěpánka; Opponent: Šimonová Klára
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou kumulace funkcí v malé firmě. Jejím hlavním cílem je zhodnocení současného řízení firmy VEMAX auto s.r.o. a návrh na jeho zlepšení. Teoretická část práce obsahuje odborný základ ...
  • Proces inovace produktu a strategie uvedení produktu na trh ve vybrané společnosti 

   Author: Petr Kříž; Supervisor: Jílková Petra; Opponent: Uličná Štěpánka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-06)
   Diplomová práce se zabývá inovací produktu a strategií umístění na trhu. Cílem práce je navrhnout řešení inovace produktu vybraného podniku a následně vytvořit strategii pro umístění produktu na trh. V rámci inovace se ...
  • Příprava projektu stěhování firmy do nových prostor 

   Author: Richard Dirbák; Supervisor: Fanta Petr; Opponent: Uličná Štěpánka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-05)
   Předmětem práce je na základě vybraných metod projektového řízení zpracovat průběh konkrétního projektu, kterým je stěhování společnosti do nových kanceláří. Projekt se uskutečnil na jaře roku 2019 a v praktické části je ...
  • Rozhodnutí o aplikaci metodiky projektového řízení 

   Author: Klíma František; Supervisor: Švecová Lenka; Opponent: Uličná Štěpánka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-19)
   Cílem práce je odpověď na otázku, která z metodik a hlavních standardů projektového řízení je vhodná pro použití ve zvolené společnosti v oblasti realizačních projektů a následně navrhnout kroky pro implementaci dané ...
  • Rozhodnutí o aplikaci metodiky projektového řízení 

   Author: Klíma František; Supervisor: Švecová Lenka; Opponent: Uličná Štěpánka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-18)
   Cílem práce je odpověď na otázku, která z metodik a hlavních standardů projektového řízení je vhodná pro použití ve zvolené společnosti v oblasti realizačních projektů a následně navrhnout kroky pro implementaci dané ...
  • Studie proveditelnosti -založení matcha pekárny v ČR 

   Author: Preslová Blanka; Supervisor: Švecová Lenka; Opponent: Uličná Štěpánka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-04)
   Tato diplomová práce se zabývá technicko-ekonomickou studií tzv. studií proveditelností, týkající se založení matcha pekárny na území České republiky. Práce se skládá ze dvou částí - teoretické a praktické. Cílem mé práce ...
  • Studie proveditelnosti farmy 

   Author: Hrstka Marek; Supervisor: Veber Jaromír; Opponent: Uličná Štěpánka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Cílem práce bylo vytvoření studie proveditelnosti na základě, které se objednatel může rozhodnout o realizaci projektu. Vteoretické části byl poskytnut nezbytný teoretický základ potřebný ke zpracování studie proveditelnosti ...