Now showing items 423-442 of 458

  • Využití GPU architektur pro kryptoanalýzu vybraných šifer hrubou silou 

   Author: Moňok Miroslav; Supervisor: Lórencz Róbert; Opponent: Buček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-07)
  • Využití strojového učení pro detekci veřejných podsítí 

   Author: Michal Hloušek; Supervisor: Kopp Martin; Opponent: Kohout Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-19)
   Cílem této práce je navrhnout a vyhodnotit funkční prototyp systému pro detekci sítí pro hosty. Data ze síťových toků získaná z několika zdrojů využívajících protokol NetFlow jsou vhodně předzpracována a jsou z nich vytěženy ...
  • Využití strojového učení pro extrakci kontextu síťových incidentů 

   Author: Jílek Marek; Supervisor: Kopp Martin; Opponent: Machlica Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Tato práce pojednává o možnostech využití znalostního inženýrství pro odhalování síťových incidentů a extrakci jejich kontextu. V první části se zaměříme na současné systémy automatizovaného odhalování incidentů, především ...
  • Využití Threat Intelligence v informační bezpečnosti 

   Author: Bertovič Marek; Supervisor: Štěpánek Filip; Opponent: Buček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-09)
   Práce se zabýva problémem threat intelligence. Je zde diskutován výběr vhodné SIEM platformy a návrh korelačních algoritmů. Tyto algoritmy jsou zaměřeny na detekci TOR, phishingu a ransomware. Součastí je popis návrhu ...
  • Využití virtualizace pro zabezpečení systému automatizovaného hodnocení úloh z programování 

   Author: Jan Kuběna; Supervisor: Růžička Jakub; Opponent: Fesl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-03)
   Cílem této práce je využít virtualizaci k zabezpečení existujícího systému SharpTest, což je systém pro automatizované hodnocení domácích úloh z programování. Zabezpečení tohoto systému obnáší zejména bezpečné spouštění ...
  • Využívání AzureStack v privátním cloudu organizace 

   Author: Šimon Beneš; Supervisor: Koudele Václav; Opponent: Prágl Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-30)
   Tato bakalářská práce se zabývá ekonomickou výhodností a technickou použitelností Microsoft Azure Stack pro výstavbu a implementaci privátního cloudu v datovém centru státní správy. Bakalářská práce popisuje několik scénářů ...
  • Výběr IDS řešení do firemního prostředí 

   Author: Martin Gajdoš; Supervisor: Stegura Jiří; Opponent: Buchovecká Simona
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-09)
   Táto práca sa zaoberá nasadením intrusion detection systému do infraštruktúry firmy Ataccama Software, s.r.o. Najprv je predstavený súčasný stav firemnej infraštruktúry, ktorá je podrobne analyzovaná z bezpečnostného ...
  • Výkon MultiPath TCP protokolu na OpenWRT 

   Author: Subramani Balaji; Supervisor: Černý Viktor; Opponent: Moucha Alexandru
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-25)
   Multipath TCP (MPTCP) je pokročilým rozšířením stávajícího TCP protokolu, které dokáže nabídnout více než standardní varianta. Transmission Control Protocol (TCP) je dosud nejrozšířenější metodou pro spolehlivou komunikaci ...
  • Výkonnostní testování virtualizovaného operačního systému s databázovým serverem 

   Author: Luňák Tomáš; Supervisor: Žižka Ondřej; Opponent: Valenta Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Výroba produkční verze Clondike 

   Author: Vicher Tomáš; Supervisor: Gattermayer Josef; Opponent: Kašpar Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Výroba síťové verze Clondike 

   Author: Nový Zdeněk; Supervisor: Gattermayer Josef; Opponent: Kačer Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Výuková demonstrace digitální steganografie 

   Author: Bartík Marek; Supervisor: Buček Jiří; Opponent: Dostál Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Výukový přípravek s tlakovými senzory 

   Author: Bezstarosti Pavel; Supervisor: Skrbek Miroslav; Opponent: Prágl Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-16)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na výrobu výukového přípravku pro práci s IoT technologiemi. Přípravek umožňuje studentům si vyzkoušet napojeni předpřipravených programů, nebo vlastních programu na protokoly MQTT a HTTP. ...
  • Vývoj znáhodněných penetračních testů infrastruktury počítačových sítí 

   Author: Král Tomáš; Supervisor: Blažek Rudolf Bohumil; Opponent: Zahradnický Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Tato práce se zabývá možnostmi skrývání penetračních testů a útoků tak, aby nebyly odhalitelné pomocí běžně používaných detekčních systémů. Zkoumá také možnosti napadení zabezpečené komunikace pomocí Man in the Middle ...
  • Vývojářské nástroje pro Solanu 

   Author: Lukáš Kozák; Supervisor: Gattermayer Josef; Opponent: Křikava Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-02)
   Tato práce představuje čtenáři Solana blockchain. Slouží jako vstupní bod pro nové Solana vývojáře nebo blockchainové nadšence chtějící se dozvědět o Solaně, jelikož práce detailně vysvětluje veškeré klíčové koncepty a ...
  • Vzdálená správa domácích směrovačů 

   Author: Myslivec Vojtěch; Supervisor: Kubr Jan; Opponent: Chludil Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Vzdálený sběr dat a vzdálená správa síťových zařízení 

   Author: Pavel Bezstarosti; Supervisor: Dvořák Jan; Opponent: Bartík Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-09)
   Tato diplomová práce pojednává o tvorbě systému pro distribuovaný sběr dat pomocí síťových zařízení vlastní výroby založený na Raspberry Pi 3B+. Pro komunikaci se senzory je zařízení rozšířeno pomocí rozšiřujícího modulu ...
  • Webová PHP aplikace pro evidenci a organizaci individuálních třídních schůzek s možnostmi konfigurace a zabezpečeným přístupem 

   Author: Fiala Karel; Supervisor: Wallenfelsová Helena; Opponent: Ryant Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Tato bakalářská práce popisuje vývoj informačního systému, který si klade za cíl zefektivnit evidenci a organizaci individuálních třídních schůzek. Ve své práci popisuji požadavky na tento informační systém, mnou zvolené ...
  • Webové rozhraní pro SANE 

   Author: Pekař Jakub; Supervisor: Polách Radomír; Opponent: Baier Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Webový server na platformě ARM 

   Author: Hebík Karel; Supervisor: Vaňát Tomáš; Opponent: Buček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-16)