Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Aplikace pro robota Pepper pro mobilního operátora 

  Autor: Adam Švehla; Vedoucí práce: Skrbek Miroslav; Oponent práce: Buk Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-10)
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací aplikace pro humanoidního robota Pepper, která má za úkol podporovat péči o zákazníky na pobočce mobilního operátora. Práce analyzuje dostupné technologie pro potřeby ...
 • Implementace Paillierova kryptosystému a útok injekcí chyb na procesoru CEC 1702 

  Autor: Lukáš Daněk; Vedoucí práce: Novotný Martin; Oponent práce: Klemsa Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-10)
  Bakalářská práce se zaměřuje na práci s kryptoprocesorem CEC1702. První část práce je orientovaná na zprovoznění programování kryptoprocesoru, úpra\-vu již vzniklé implementace knihovny pro práci s velkými čísly a implementace ...
 • Inovace řadiče pro grafický LCD displej elektronického psacího stroje 

  Autor: Boris Pankovčin; Vedoucí práce: Kubalík Pavel; Oponent práce: Schmidt Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-10)
  Táto bakalárka práca sa zaoberá návrhom a realizáciou funkčného prototypu radiča staršieho typu LCD, ktorý bude slúžiť ako náhrada pôvodneho radiča typu MSM6255. Analytická časť práce sa detailne venuje opisu spôsobu ...
 • Řídicí jednotka pro vzdálené monitorování a ovládání vytápění rodinného domu 

  Autor: Jakub Bukač; Vedoucí práce: Kubalík Pavel; Oponent práce: Daňhel Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-10)
  Tato bakalářská práce se zabývá problémem vzdáleného ovládání a zvýšení efektivity vytápění rodinného domu. Hlavním cílem je vytvoření vlastního návrhu řešení daného problému. Práce analyzuje parametry a nedostatky ...
 • Modulární monitorovací systém správného chodu serverovny 

  Autor: Karel Čtvrtečka; Vedoucí práce: Kubalík Pavel; Oponent práce: Schmidt Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-10)
  Práce se zabývá návrhem a stavbou modulárního monitorovacího systému primárně určeného pro dohled nad prostředím serveroven. Systém dává správcům přehled o environmentálních podmínkách v serverovně v reálném čase. Skládá ...
 • Vliv odstupu signálu od šumu na úspěšnost útoku postranním kanálem 

  Autor: Adam Rektořík; Vedoucí práce: Socha Petr; Oponent práce: Miškovský Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-10)
  Šifra PRESENT šifruje a dešfruje blok textu. Korelačni odběrová analýza je metoda útoku na šifru, která vytvoři model spotřeby energie a tento model koreluje se skutečnou spotřebou při šifrováni. Během šifrováni mohou ...
 • Řídicí jednotka pro individuálně adresovatelné led pásky s Raspberry Pi Zero 

  Autor: Miroslav Krýcha; Vedoucí práce: Kubalík Pavel; Oponent práce: Hülle Robert
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-10)
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací řídící jednotky pro individuálně adresovatelné led pásky na platformě Raspberry Pi Zero. Hlavní využití pro tuto jednotku je osvětlení venkovních ploch (altánů, podezdívek střech, ...
 • Víceúčelová hardwarová platforma pro kryptografii nad eliptickými křivkami 

  Autor: Vít Mašek; Vedoucí práce: Novotný Martin; Oponent práce: Miškovský Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-10)
  Tato práce představuje univerzální hardwarovou jednotku pro kryptografii nad eliptickými křivkami. Jednotka podporuje modulární aritmetiku s až 256 bitovým obecným modulem a optimalizovanou aritmetiku pro křivky P-256, ...
 • Implementace embedded aplikace přijímající standardizované zprávy z okolních dronů 

  Autor: David Horák; Vedoucí práce: Brchl Lukáš; Oponent práce: Daňhel Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-10)
  Práce se zabývá implementací embedded aplikace pro přijímání identifikačních a lokalizačních zpráv z dronů. Práce shrnuje evropský standard pro přímou dálkovou identifikaci dronů a popisuje implementaci aplikace pro příjem ...
 • Software pro digitronové hodiny 

  Autor: Martina Bechyňová; Vedoucí práce: Bartík Matěj; Oponent práce: Šimeček Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-10)
  Cílem práce je vytvořit řídící software pro an míru vytvořený vestavný systém, který obsahuje mikrokontrolér z řady STM32WB a lze ovládat pomocí Bluetooth Low Energy. Práce se zabývá analýzou kladených požadavků na software ...
 • Odběrová analýza kryptografického procesoru CEC 1702 

  Autor: Tereza Horníčková; Vedoucí práce: Novotný Martin; Oponent práce: Klemsa Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-10)
  Cílem práce je poskytnout development flow pro kryptografický mikrokontroler CEC1702 a prozkoumat jeho odolnost proti útokům postranními kanály. Provedené útoky byla korelační odběrová analýza a korelační odběrová analýza ...
 • Řídicí jednotka pro vzdálenou správu domácnosti s ESP32 

  Autor: Zdeněk Muzika; Vedoucí práce: Kubalík Pavel; Oponent práce: Schmidt Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-10)
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a vytvořením prototypu jednotky pro vzdálenou správu domácnosti za použití mikropočítače z rodiny ESP32. V práci jsou také prozkoumány existující komerční a nekomerční řešení pro ...
 • Bezpečnostní analýza řídící jednotky pro automobily 

  Autor: Matúš Olekšák; Vedoucí práce: Miškovský Vojtěch; Oponent práce: Socha Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-02)
  Tato práce se zabývá testováním zabezpečení řídicích jednotek pro automobily, konkrétněji zabezpečenou komunikací po sběrnici CAN. Byl zkoušen útok postranním kanálem, nahrání upraveného firmwaru a vyčtení bootloaderu přes ...
 • Simulace procesorů v jazyce SystemVerilog 

  Autor: Vojtěch Jílek; Vedoucí práce: Kohlík Martin; Oponent práce: Kašpar Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-02)
  Tato práce se zabývá návrhem simulačních prostředí pro simulaci procesorů v jazyce SystemVerilog. K simulaci procesorů je využita knihovna UVM, její registrový model a vývojové prostředí QuestaSim. V této práci je navrženo ...
 • Chytrý dům 4.0 

  Autor: Jakub Kyzek; Vedoucí práce: Daňhel Martin; Oponent práce: Štěpánek Filip
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-02)
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací systému pro chytrou domácnost jako součást projektu společnosti Kyvit s.r.o. Projekt volně navazuje na myšlenky a realizaci představenou v bakalářské práci Návrh a implementace ...
 • Digitální realizace elektronických výhybek pro reproduktorové soustavy 

  Autor: Pavel Dohnal; Vedoucí práce: Kyncl Jan; Oponent práce: Socha Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-02)
  Tato práce popisuje, jakým způsobem lze navrhnout digitální reproduktorovou výhybku, která implementuje zadané přenosové funkce. Dále porovnává implementaci výhybky Eulerovou metodou, metodou Runge Kutta a implementaci ...
 • Chytrý květináč 

  Autor: Mikuláš Veselý; Vedoucí práce: Daňhel Martin; Oponent práce: Šimeček Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
  Tato bakalářská práce se zabývá tématem chytrých květináčů. V práci jsou analyzovány pod-porované rostliny a akademická i na trh uvedená produkčni řešeni, která souvisi s automatizaci nebo jakýmkoliv vylepšenim pěstebniho ...
 • FPGA IP jádro pro síťové rozhraní s podporou v Linuxu 

  Autor: Jan Brokeš; Vedoucí práce: Beneš Tomáš; Oponent práce: Hynek Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
  Cílem práce je implementace IP jádra, které zpracovává SFP 10G nebo 1G signál na desce ZC706 do formy paketů. Ty potom filtruje podle cílového portu, určené pakety posílá na AXI Stream rozhraní v FPGA logice. Veškterý zbylý ...
 • Aplikace pro navigaci minidronu 

  Autor: Jan Filip; Vedoucí práce: Skrbek Miroslav; Oponent práce: Khun Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
  Tato práce je zaměřena na možnosti ovládání minidronů Parrot Mambo. Cílem práce je vytvořit aplikaci schopnou dron samostatně navádět dle informací z jeho senzorů a kamer. Vyhýbání se dronu překážkám je dosaženo za pomocí ...
 • FPGA akcelerace baby varianty schématu WTFHE 

  Autor: Pavel Chytrý; Vedoucí práce: Novotný Martin; Oponent práce: Klemsa Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
  S nárůstem cloudových výpočeních služeb je soukromí osobních údajů často v otázce, jelikož k nim má poskytovatel služeb plný přístup. Tuto situaci dále zhoršují zařízení, které mají přístup k soukromým datům uživatelů, ale ...

Zobrazit další