Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 49

  • Vliv obrany hardwarové implementace AES vůči fault-injection útokům na její odolnost před útoky rozdílovou odběrovou analýzou 

   Autor: Mašek Martin; Vedoucí práce: Novotný Martin; Oponent práce: Miškovský Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-16)
   Bakalářská práce se zabývá vlivem obrany vůči fault-injection útokům na šifrovací algoritmus AES implementovaný na FPGA Spartan 3E. Je prozkoumáno, zda tyto obvody pro detekci chyb mají nějaký dopad na odolnost před útoky ...
  • Časomíra pro lukostřelecké závody 

   Autor: Beneš Tomáš; Vedoucí práce: Černý Jan; Oponent práce: Dostál Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Cílem práce je seznámení se s celým procesem návrhu, sestrojení a programování lukostřelecké časomíry podle pravidel organizace World Archery. Následuje sestrojení prototypu, který je srovnán se současnými systémy. Prototyp ...
  • Útok postranními kanály na implementaci algoritmu AES na platformě Altera 

   Autor: Říha Jan; Vedoucí práce: Novotný Martin; Oponent práce: Miškovský Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-11)
   Cílem práce je prozkoumat odolnost spolehlivostních variant šifry AES implementovaných na programovatelném hradlovém poli (FPGA) firmy Altera vuci vybraným útokum postranními kanály, konkrétne vuci útokum rozdílovou odberovou ...
  • Zapisovač USB flash pamětí 

   Autor: Labský David; Vedoucí práce: Hrončok Miroslav; Oponent práce: Skrbek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-16)
   In this thesis, a device called Fedorator, capable of writing the Fedora operating system to USB flash drives, is brought from thought to a prototype. Detailed analysis over the hardware is performed, including an overview ...
  • Vestavný systém pro letecký emulátor 

   Autor: Buchovecký Michal; Vedoucí práce: Kubalík Pavel; Oponent práce: Daňhel Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-11)
   Táto práca sa zaoberá stavbou ovládacích prvkov určených pre Microsoft Flight Simulator X. Hlavným cieľom je vytvoriť prototyp MCP a EFIS panelu pre lietadlo Boeing 737NG, ktoré budú cenovo nenáročne, a zároveň jednoduché ...
  • Výukový přípravek s Peltiérovým článkem 

   Autor: Hynek Karel; Vedoucí práce: Skrbek Miroslav; Oponent práce: Novotný Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-16)
   Bakalářská práce se zabývá tvorbou výukového přípravku s Pelitérovým článkem. Tento přípravek dokáže ochladit i ohřát kapalinu na požadovanou teplotu pomocí termoelektrického chlazení a ohřevu. Cíle bylo dosaženo pomocí ...
  • Meteostanice s využitím Bluetooth Low Energy 

   Autor: Šafrata David; Vedoucí práce: Ručkay Lukáš; Oponent práce: Háleček Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-16)
   Tato bakalářská práce popisuje implementaci meteostanice, která pomocí Bluetooth Low Energy (BLE) umožňuje zasílání historie naměřených dat. Aplikace je implementována na čipu EM9304 s připojenou EEPROM pamětí a senzorem ...
  • Příprava laboratorních úloh pro bakalářský předmět Interaktivní aplikace s Arduinem 

   Autor: Hánová Gabriela; Vedoucí práce: Háleček Ivo; Oponent práce: Novotný Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-16)
   Tato práce se zabývá přípravou bakalářského předmětu Interaktivní aplikace s Arduinem (BI-ARD), zejména návrhem a implementací programovacích úloh pro jednotlivá cvičení na přípravcích Arduino Esplora a Arduino Uno. Text ...
  • Útoky postranními kanály na implementace kryptografických algoritmů 

   Autor: Mazur Lukáš; Vedoucí práce: Novotný Martin; Oponent práce: Miškovský Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-10)
   V bakalářské práci byly prozkoumány možnosti rozdílové odběrové analýzy (DPA) na programovatelná hradlová pole (FPGA). V rámci práce byl modifikován program pro měření proudové spotřeby, vytvořeny skripty pro provádění DPA ...
  • Analýza možností uživatelských funkcí a knihoven v Mathematice 

   Autor: Řezníček Jan; Vedoucí práce: Kohlík Martin; Oponent práce: Daňhel Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-16)
   Obsahem bakalárské práce je návod na tvorbu knihovny pro výpocty v programu Wolfram Mathematica a její dokumentace. Práce také obsahuje príklad použítí takto vytvorené knihovny pro výpocet Markovských modelu spolehlivosti.
  • Knihovna funkcí pro podporu diagnostického protokolu s pomocí UDP 

   Autor: Mikušík Jaromír; Vedoucí práce: Kubalík Pavel; Oponent práce: Černý Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-15)
   Cílem práce je vytvořit knihovnu funkcí pro podporu přenosu diagnostického protokolu. Použití této knihovny umožní paralelní diagnostiku procesorů v ří-dících systémech, kde je potřeba zajistit, aby nedocházelo ke kolizím ...
  • Firmware over the air (FOTA) pro přípravek Arduino 

   Autor: Wijas Janusz Piotr; Vedoucí práce: Háleček Ivo; Oponent práce: Bělohoubek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-16)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vzdáleného nahrávání firmware do přípravku Arduino. Rozebírá vlastnosti a využití Wi--Fi a Bluetooth a zkoumá jejich zapojení na deskách Arduino Uno a Arduino Mega ADK. Zjišťuje ...
  • Počítačem řízená plošina pro posuv kamery/fotoaparátu 

   Autor: Podroužek Adam; Vedoucí práce: Novotný Martin; Oponent práce: Háleček Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-16)
   Tato bakalářská práce má za cíl sestrojit jednoduchý, rozšiřitelný a levný posuvník na fotografická zařízení - tzv. camera slider. Mechanická část zařízení má podobu kulatých kovových kolejnic, po kterých je posouván vozík ...
  • Útok rozdílovou odběrovou analýzou na implementaci algoritmu AES na platformě Xilinx 

   Autor: Semrád Ondřej; Vedoucí práce: Novotný Martin; Oponent práce: Miškovský Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-16)
   Práce se zabývá možnostmi aplikace metody rozdílové odberové analýzy (DPA) na implementaci algoritmu AES na FPGA Spartan-3E od firmy Xilinx. V rámci práce byly vytvořeny dvě rozdílné hardwarové implementace šifry AES v ...
  • Návrh a realizace wattrouteru 

   Autor: Cvrček Jiří; Vedoucí práce: Jeřábek Stanislav; Oponent práce: Buček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-16)
   Tato bakalářská práce se zabývá řešením problému řízeného využívání energie vyrobené fotovoltaickou elektrárnou místo její distribuce do rozvodné sítě. Cílem práce je navrhnout zařízení, které bude řídit spotřebu vyrobené ...
  • Návrh a implementace modemového kabelu Jack/RS-232 

   Autor: Ovčačík David; Vedoucí práce: Hašlarová Kateřina; Oponent práce: Skrbek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
   Předmětem této práce je návrh a implementace modemového kabelu s rozhraními RS-232 a Audio Jack. Účelem tohoto kabelu je (prozatím) jednosměrný přenos sériových dat mezi digitální periferií a mobilním zařízením. Specifickým ...
  • Útoky postranními kanály na implementace kryptografických algoritmů 

   Autor: Severyn Jan; Vedoucí práce: Novotný Martin; Oponent práce: Miškovský Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-30)
   Bakalářská práce se zabývá možnostmi aplikace útoku metodou rozdílové odběrové analýzy (DPA) na implementace algoritmu AES na programovatelném hradlovém poli (FPGA). V rámci práce byly vytvořeny prostředky pro realizaci ...
  • Knihovna funkcí pro palubní informační systém v hromadném dopravním prostředku 

   Autor: Jakš Zbyněk; Vedoucí práce: Kubalík Pavel; Oponent práce: Skrbek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-17)
   Tato práce se zabývá návrhem jednoduchého palubního počítače, který bude schopen řídit informační periférie v prostředcích hromadné dopravy, zejména autobusech a tramvajích. V úvodu ukáže již několik dostupných prostředků, ...
  • Hardwarový modul pro šifrování dat v reálném čase 

   Autor: Hynek Daniel; Vedoucí práce: Bartík Matěj; Oponent práce: Novotný Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-16)
   Tato bakalářská práce má za cíl představení šifry AES a její implementaci v jazyce VHDL pro obvod typu FPGA. Implementovaný modul nabízí běžné operační módy blokových šifer dle standardu NIST Special Publication 800-38A. ...
  • Model přístrojové desky automobilu 

   Autor: Socha Petr; Vedoucí práce: Skrbek Miroslav; Oponent práce: Vaňát Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-17)
   Cílem této práce je vytvořit fyzický model automobilové přístrojové desky, zobrazující pomocí ručičkových i světelných ukazatelů informace o stavu vozidla. Pro komunikaci s ostatními komponentami využívá v automobilech ...