Now showing items 1-20 of 113

  • ETCS - Tenký klient pro cloud 

   Author: Vojtěch Novák; Supervisor: Chludil Jiří; Opponent: Podaný Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-08)
   Tato baklářská práce otevírá otázku alternativního řešení ovládání simulátoru ETCS připraveného Fakultou dopravní ČVUT v Praze. Jedná se o simulátor jednotného Evropského zabezpečovacího systému pro vlakovou dopravu. ...
  • Design of multi-channel DMA controller with interrupt and flexible descriptor configuration 

   Author: Olha Harielina; Supervisor: Ille Ondrej; Opponent: Novotný Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-08)
   Tato práce navrhuje univerzální vícekanálový řadič DMA s flexibilní konfigurací kanálů a modulu. Popisuje základní a moderní funkce těchto řadičů. Porovnává také několik DMA enginů s cílem vybrat optimální kombinaci s často ...
  • Nástroje pro podporu výuky samoopravných kódů v prostředí Wolfram Mathematica 

   Author: Helena Linhartová; Supervisor: Kubalík Pavel; Opponent: Daňhel Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
   Tato bakalářská práce se věnuje tvorbě podpůrných materiálů pro výuku detekčních a samoopravných kódů. Na základě zvoleného kódu a jeho parametrů je prostřednictvím balíčků Wolfram Mathematica možné vygenerovat kodér, ...
  • Parkování modelu autonomního vozidla 

   Author: Ondřej Gössel; Supervisor: Skrbek Miroslav; Opponent: Daňhel Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
   Tato bakalářská práce se zabývá vývojem programového vybavení pro autonomní parkování modelů vozidel v Laboratoři inteligentních vestavných systémů na FIT ČVUT. V rámci práce byla provedena rešerše algoritmů pro autonomní ...
  • Emulátor kufříkového mikropočítače PMI-80 

   Author: Vojtěch Straka; Supervisor: Novotný Martin; Opponent: Miškovský Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-17)
   Práce se zabývá tvorbou emulátoru pro počítač Tesla PMI-80 na bázi FPGA čipu. Popisuje architekturu počítače a druhy emulace, které lze využít. Dále je zdůvodněn výběr cílové platformy, kterou je jádro pro projekt MiSTer ...
  • Emulátor konzole Nintendo Entertainment System 

   Author: Ondřej Golasowski; Supervisor: Jeřábek Stanislav; Opponent: Štepanovský Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-17)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou emulace v souvislosti s výukou principů počitačových architektur a jejich hardwaru. Na konkrétnim přikladě zábavniho systému Nintendo Entertainment System ukazuje celý proces vývoje ...
  • Kamerové zařízení pro monitorování vzdáleného prostoru pomocí ESP32-CAM a SIM800L modulů 

   Author: Adam Staes; Supervisor: Kubalík Pavel; Opponent: Miškovský Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-17)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem a vytvořením kamerového zařízení pro monitorování vzdáleného prostoru za použití ESP32-CAM a SIM800L modulů. V práci se prozkoumají existující řešení a navrhne se řešení vlastní. Výsledkem ...
  • Generátor modelu neuronové sítě do VHDL 

   Author: Jan Medek; Supervisor: Skrbek Miroslav; Opponent: Fišer Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-17)
   Tato práce se zabývá návrhem a implementací generátoru hardwarového popisu v jazyce VHDL ze softwarového modelu neuronové sítě, popsaného v Keras API. Důraz je také kladen na konfiguraci datových typů parametrů sítě a ...
  • Návrh superskalární mikroarchitektury RISC-V procesoru 

   Author: Tomáš Věžník; Supervisor: Štepanovský Michal; Opponent: Šimeček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-17)
   Zaměřením této práce je přiblížení činnosti superskalárních procesorů a navržení superskalární mikroarchitektury procesoru využívající instrukční sady RISC-V RV32I. Navržená mikroarchitektura se nazývá VTM Veznik Tomas ...
  • Programovatelná elektronická zátěž 

   Author: Miloš Pánek; Supervisor: Kubalík Pavel; Opponent: Hülle Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-17)
   Práce se zabývá návrhem vestavného systému elektronické zátěže. V práci je popsán výběr vhodného mikrokontroléru, elektronický návrh zařízení, včetně návrhu desky plošných spojů, návrh programu a také návrh demonstrační ...
  • Chladicí systém pro elektro motor 

   Author: Lev Paramonov; Supervisor: Bazakas Filip; Opponent: Hyniová Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-17)
   Tato práce je zaměřena na sestavení chladicího systému motoru, který má být použit při simulaci elektrického vozidla. Rozsah pracovních teplot 85 až 95 stupňů Celsia je zvolen tak, aby kompenzoval skutečnost, že motory v ...
  • Zařízení pro ovládání základních periferií připojených k FPGA obvodu 

   Author: Michal Šebek; Supervisor: Kubalík Pavel; Opponent: Miškovský Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-17)
   Tato bakalářská práce se zabývá ovládáním běžně dostupných periferií z FPGA obvodu společnosti Xilinx. Z periferií řízených přímo jsou vybrána tlačítka, přepínače, LED diody, rotační enkodér a maticová klávesnice. ...
  • Systém pro emulaci akceleračního pedálu osobního automobilu 

   Author: Jakub Mareček; Supervisor: Kubalík Pavel; Opponent: Miškovský Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-17)
   Bakalárska práce sa zaoberá využitím protokolu SENT, možnosťami jeho generovania (emulovania) a posielania protokolárnych správ na základe užívateľského vstupu podľa normy SAE J2716_201604. Teoretická (literárna) časť je ...
  • Aplikace pro robota Pepper pro mobilního operátora 

   Author: Adam Švehla; Supervisor: Skrbek Miroslav; Opponent: Buk Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-10)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací aplikace pro humanoidního robota Pepper, která má za úkol podporovat péči o zákazníky na pobočce mobilního operátora. Práce analyzuje dostupné technologie pro potřeby ...
  • Implementace Paillierova kryptosystému a útok injekcí chyb na procesoru CEC 1702 

   Author: Lukáš Daněk; Supervisor: Novotný Martin; Opponent: Klemsa Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-10)
   Bakalářská práce se zaměřuje na práci s kryptoprocesorem CEC1702. První část práce je orientovaná na zprovoznění programování kryptoprocesoru, úpra\-vu již vzniklé implementace knihovny pro práci s velkými čísly a implementace ...
  • Inovace řadiče pro grafický LCD displej elektronického psacího stroje 

   Author: Boris Pankovčin; Supervisor: Kubalík Pavel; Opponent: Schmidt Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-10)
   Táto bakalárka práca sa zaoberá návrhom a realizáciou funkčného prototypu radiča staršieho typu LCD, ktorý bude slúžiť ako náhrada pôvodneho radiča typu MSM6255. Analytická časť práce sa detailne venuje opisu spôsobu ...
  • Řídicí jednotka pro vzdálené monitorování a ovládání vytápění rodinného domu 

   Author: Jakub Bukač; Supervisor: Kubalík Pavel; Opponent: Daňhel Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-10)
   Tato bakalářská práce se zabývá problémem vzdáleného ovládání a zvýšení efektivity vytápění rodinného domu. Hlavním cílem je vytvoření vlastního návrhu řešení daného problému. Práce analyzuje parametry a nedostatky ...
  • Modulární monitorovací systém správného chodu serverovny 

   Author: Karel Čtvrtečka; Supervisor: Kubalík Pavel; Opponent: Schmidt Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-10)
   Práce se zabývá návrhem a stavbou modulárního monitorovacího systému primárně určeného pro dohled nad prostředím serveroven. Systém dává správcům přehled o environmentálních podmínkách v serverovně v reálném čase. Skládá ...
  • Vliv odstupu signálu od šumu na úspěšnost útoku postranním kanálem 

   Author: Adam Rektořík; Supervisor: Socha Petr; Opponent: Miškovský Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-10)
   Šifra PRESENT šifruje a dešfruje blok textu. Korelačni odběrová analýza je metoda útoku na šifru, která vytvoři model spotřeby energie a tento model koreluje se skutečnou spotřebou při šifrováni. Během šifrováni mohou ...
  • Řídicí jednotka pro individuálně adresovatelné led pásky s Raspberry Pi Zero 

   Author: Miroslav Krýcha; Supervisor: Kubalík Pavel; Opponent: Hülle Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-10)
   Tato práce se zabývá návrhem a implementací řídící jednotky pro individuálně adresovatelné led pásky na platformě Raspberry Pi Zero. Hlavní využití pro tuto jednotku je osvětlení venkovních ploch (altánů, podezdívek střech, ...