Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 32

  • Hardwarový modul pro šifrování dat v reálném čase 

   Autor: Hynek Daniel; Vedoucí práce: Bartík Matěj; Oponent práce: Novotný Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-16)
   Tato bakalářská práce má za cíl představení šifry AES a její implementaci v jazyce VHDL pro obvod typu FPGA. Implementovaný modul nabízí běžné operační módy blokových šifer dle standardu NIST Special Publication 800-38A. ...
  • Model přístrojové desky automobilu 

   Autor: Socha Petr; Vedoucí práce: Skrbek Miroslav; Oponent práce: Vaňát Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-17)
   Cílem této práce je vytvořit fyzický model automobilové přístrojové desky, zobrazující pomocí ručičkových i světelných ukazatelů informace o stavu vozidla. Pro komunikaci s ostatními komponentami využívá v automobilech ...
  • Knihovna funkcí pro palubní informační systém v hromadném dopravním prostředku 

   Autor: Jakš Zbyněk; Vedoucí práce: Kubalík Pavel; Oponent práce: Skrbek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-17)
   Tato práce se zabývá návrhem jednoduchého palubního počítače, který bude schopen řídit informační periférie v prostředcích hromadné dopravy, zejména autobusech a tramvajích. V úvodu ukáže již několik dostupných prostředků, ...
  • Programovatelný stmívač světel pro domácí zvířata 

   Autor: Červenka Ondřej; Vedoucí práce: Kubalík Pavel; Oponent práce: Vít Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Práce se zabývá ovládáním světel pomocí programovatelného zařízení. Cílem práce bylo prozkoumant současný stav problematiky a vytvořit řešení umožňu- jící vzdálené ovládání světel vhodných pro domácí zvířata pomocí ...
  • Knihovna pro ovládání FM tuneru, teplotního senzoru a obvodu reálného času 

   Autor: Elexa Petr; Vedoucí práce: Bartík Matěj; Oponent práce: Borecký Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Bakalářská práce se zabývá implementací knihoven pro obvody TEA5767, BMP180 a DS1307 na platformě Atmel ATtiny85. Komunikace s obvody probíhá přes sběrnici I2C, pro kterou se v rámci práce vytvořil ovladač. Byly prozkoumány ...
  • Systém pro ovládání turniketů přes ethernet 

   Autor: Orsák Albert; Vedoucí práce: Borecký Jaroslav; Oponent práce: Kubalík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a vývojem řídicího systému pro turnikety. Vyvíjený přístupový systém je postavený na poznatcích z komerčních přístupových systémů a také na poznatcích z již realizovaných systémů. ...
  • Zařízení pro sledování objektu s nízkou spotřebou 

   Autor: Vanc Václav; Vedoucí práce: Kubalík Pavel; Oponent práce: Vít Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem zařízení pro sledování objektu, které není trvale připojeno k internetu ani k elektrické síti. Vlastní zařízení je tvořeno kamerou a GSM/GPRS modemem připojených k procesoru přes ...
  • Návrh uživatelského rozhraní pro vestavný systém 

   Autor: Kudiveis Ladislav; Vedoucí práce: Bartík Matěj; Oponent práce: Schmidt Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Předmětem této práce je analýza možností OLED displeje řízeného řadičem SSD1306, GPIO řadiče a implementace knihoven zajišťujících jejich ovládání radiobudíkem provozovaném na 8bitovém mikrokontroléru ATtiny85. Součástí ...
  • Implementace AES algoritmu pro FPGA 

   Autor: Zimmerhakl Tomáš; Vedoucí práce: Štěpánek Filip; Oponent práce: Novotný Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-12-22)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem AES algoritmu pro programovatelné obvody (FPGA). Nejprve je předveden základní návrh, z něhož je následně odvozeno 5 spolehlivostních variant. Ty zajišťují odolnost algoritmu vůči ...
  • Teremin pro robota NAO 

   Autor: Majerčík Michal; Vedoucí práce: Skrbek Miroslav; Oponent práce: Borecký Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Práca rieši návrh a zostrojenie elektronického hudobného nástroja teremin, na ktorom dokáže hrať človek, ale aj robot. Zámerom práce je vyvinutie digitálnej podoby tohoto nástroja, ktorá má dva módy. Analógový mód, v ktorom ...
  • Systém pro sledování výpůjček pomocí RFID 

   Autor: Guľa Peter; Vedoucí práce: Buček Jiří; Oponent práce: Kašpar Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Táto bakalárska práca sa zaoberá analýzov možností RFID NFC čipov a ich využitie pre požičiavanie predmetov, s uplatnením na hardvérové prípravky vrámci fakulty. Teoretičká časť sa zaoberá zhodnotením aktuálneho stavu ...
  • Řízení FPGA desky procesorem 

   Autor: Filipenkova Elena; Vedoucí práce: Kubalík Pavel; Oponent práce: Borecký Jaroslav
   Táto bakalářská práce se zabývá možným řešením řízení FPGA desky pomocí ARM procesoru. Obsahuje analýzu existujících a potenciálních řešení a zároveň přináší vzorovou obecnou implementaci. Tahle implementace využívá sériovou ...
  • Stereo kalibrace kamer pro čtyřkolového robota 

   Autor: Šimek Pavel; Vedoucí práce: Skrbek Miroslav; Oponent práce: Daňhel Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Nízkonákladové spínání a kontrola spotřebičů 

   Autor: Vojíř Jan; Vedoucí práce: Vaňát Tomáš; Oponent práce: Vít Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Malé procesory AVR pro FPGA obvody 

   Autor: Haken Lukáš; Vedoucí práce: Kubalík Pavel; Oponent práce: Benáček Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Modul pro podporu výpočtu zatížitelnosti vedení VVN na platformě Twister2013 

   Autor: Licek Tomáš; Vedoucí práce: Řehoř David; Oponent práce: Novotný Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Jednoduchý mobilní telefon pro seniory 

   Autor: Janovec Jiří; Vedoucí práce: Vaňát Tomáš; Oponent práce: Vít Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Přenos dat ze senzoru srdečního tepu do mobilního zařízení 

   Autor: Fedorov Andrej; Vedoucí práce: Skrbek Miroslav; Oponent práce: Buček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Modul pro zpracování dat z inkrementálních čidel čtyřkolového robota 

   Autor: Kopecký Martin; Vedoucí práce: Skrbek Miroslav; Oponent práce: Buček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • VHDL modul pro on screen display (OSD) 

   Autor: Pichlová Dominika; Vedoucí práce: Ubik Sven; Oponent práce: Borecký Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)