Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 28

  • Sledování stavu vozidla prostřednictvím mobilní aplikace 

   Autor: Zimmerhakl Tomáš; Vedoucí práce: Štěpánek Filip; Oponent práce: Novotný Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Tato diplomová práce se zabývá vytvořením mobilní aplikace, která je schopná komunikovat s osobním automobilem přes port OBD-II. Na základě analýzy výhod a nevýhod již existujících aplikací je vypracován návrh vlastní ...
  • Informační systém pro podporu provozu jídelny 

   Autor: Kello Tomáš; Vedoucí práce: Macejko Peter; Oponent práce: Hülle Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Práca rieši informačný systém vo veľkokapacitných jedálňach. Obsahujúci databázový, aplikačný server, aplikáciu na správu systému a tri druhy terminálov: informačný, objednávací a výdajný. Na termináli si klient môže ...
  • Implementace Petriho sítě v hradlovém poli 

   Autor: Jakš Zbyněk; Vedoucí práce: Kubátová Hana; Oponent práce: Kohlík Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Tato práce se zabývá metodikou převodu popisu Petriho sítí z jazyka PNML do syntetizovatelného zápisu pro programovatelná hradlová pole v jazyce VHDL. V úvodní části představí samotný koncept Petriho sítí, varianty a ...
  • Přenos zvukových signálů počítačovou sítí na platformě Zynq 

   Autor: Majerčík Michal; Vedoucí práce: Ubik Sven; Oponent práce: Kubalík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Predmetom tejto diplomovej práce je implementácia audio kodekov pre platformu Audio MVTP založenú na platforme Xilinx Zynq-7000. Jej výsledkom sú moduly vďaka ktorým je na platforme možný prevod audia medzi analógovou ...
  • Analýza bezpečnosti USB paměti 

   Autor: Jagoš David; Vedoucí práce: Buček Jiří; Oponent práce: Kokeš Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Tato práce shrnuje bezpečnost flash disků s hardwarovou podporou šifrování a poskytuje bezpečnostní analýzu disku Kingston DataTraveler Vault Privacy.
  • SAT s diferenciálními rovnicemi 

   Autor: Kolárik Tomáš; Vedoucí práce: Ratschan Stefan; Oponent práce: Surynek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Na mnoho dnešnich systémů, např. vestavných, jsou kladeny vysoké nároky na splněni specifikaci, které často závisi na jevech z fyzikálniho okoli. Pro rozsáhlé systémy se osvědčuje použiti formálni verifikace jako nástroje ...
  • Inteligentní zabezpečovací systém garáže: Nadřazený systém 

   Autor: Červenka Ondřej; Vedoucí práce: Daňhel Martin; Oponent práce: Kohlík Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Tato diplomová práce se zabývá tvorbou zabezpečovacího systému pro správu garáží. Konkrétně jde o návrh a implementaci nadřazeného systému, který sbírá a zpracovává data zaslaná podřízenými systémy v jednotlivých garážích. ...
  • Paralelní optimalizace logických obvodů 

   Autor: Rusin Lukáš; Vedoucí práce: Fišer Petr; Oponent práce: Schmidt Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-28)
   Tato práce se zabývá rozdělováním logického obvodu na vhodné části, které následně paralelně resyntetizuje za účelem dosažení lepšího konečného výsledku, než kdyby se obvod resyntetizoval vcelku. Představen je vlastní ...
  • IO-Link Device pro testování IO-Link Masterů 

   Autor: Volf Ondřej; Vedoucí práce: Fenyk Miloš; Oponent práce: Kohlík Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-09)
   Během vývoje IO-Link Master produktů je třeba průběžně testovat funkčnost pomocí různých IO-Link deviců. Tato práce si klade za cíl vytvořit IO-Link test device, který by proces testování značně zjednodušil a umožnil by ...
  • Přístupový systém s využitím RFID karet 

   Autor: Vojíř Jan; Vedoucí práce: Bartík Matěj; Oponent práce: Čejka Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-09)
   Cílem práce je dostatečně analyzovat trh s přístupovými systémy a na základě toho připravit robustní přístupový systém na míru zadání. Velký důraz je kladen na praktičnost a cenu implementace. Výsledné řešení komunikuje ...
  • Návrh generického digitálního SoC obvodu pro FPGA platformu 

   Autor: Vanc Václav; Vedoucí práce: Hujer Martin; Oponent práce: Schmidt Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-09)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem nástroje pro tvorbu systémů na čipu (SoC). Vygenerovaný SoC je možné ovládat prostřednictvím počítače pomocí rozhraní UART. Prostředí pro ovládání z počítače je napsáno v jazyce Python. ...
  • Emulátor bezkontaktní čipové karty v FPGA 

   Autor: Jeřábek Stanislav; Vedoucí práce: Buček Jiří; Oponent práce: Štěpánek Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-15)
   Tato práce se zabývá emulací komunikace bezkontaktních čipových karet typu A podle normy ISO/IEC 14443. Odlišnost tohoto emulátoru spočívá v téměř stoprocentní implementaci v hardwaru - FPGA - v jazyce VHDL.
  • Multiplatformní grafická aplikace pro simulaci mikroprogramovaného procesoru DOP 

   Autor: Miškovský Vojtěch; Vedoucí práce: Kubalík Pavel; Oponent práce: Pluháček Alois
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Cílem této práce je vytvoření multiplatformní aplikace pro simulaci mikroprogramovaného procesoru DOP sloužící zejména pro účely výuky. Aplikace by měla studentům umožnit pochopení fungování mikroprogramovaného procesoru ...
  • Návrh verifikačního prostředí pro inteligentní sensor 

   Autor: Háleček Ivo; Vedoucí práce: Šťastný Jakub; Oponent práce: Douša Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Práce je zaměřena na návrh a implementaci verifikačního prostředí pro inteligentní senzor. Inteligentní senzor, podle obecně uznávaných průmyslových definic, spojuje měřící prvek, analogově číslicový převodník a sběrnici ...
  • Generátor prostředků vestavěné diagnostiky 

   Autor: Hülle Robert; Vedoucí práce: Daňhel Martin; Oponent práce: Štěpánek Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   V této práci implementuji algoritmické generování obvodů vestavěné diagnostiky pro obvod tvořený náhodnou kombinační logikou.
  • Model VLIW procesoru 

   Autor: Blaha Hynek; Vedoucí práce: Kubátová Hana; Oponent práce: Šimková Marcela
   Tato diplomová práce obsahuje teoretický základ typologie procesorů, jejich vývoje a vlastostí s důrazem na procesory typu VLIW. Čtenář je seznámen s vývojovým prostředím Codasip, ve kterém je následně implementována mnou ...
  • Nástroj pro monitorování sítě na čipu 

   Autor: Vaník Jakub; Vedoucí práce: Schmidt Jan; Oponent práce: Prokš Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Návrh a vývoj pokročilé řídící jednotky lineárního motoru pro přesná laboratorní měření v biomechanice 

   Autor: Bartík Matěj; Vedoucí práce: Novotný Martin; Oponent práce: Vaňát Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Asynchronní implementace šifry DES 

   Autor: Bělohoubek Jan; Vedoucí práce: Schmidt Jan; Oponent práce: Novotný Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Měření na kontaktních čipových kartách 

   Autor: Hofierka Ondřej; Vedoucí práce: Buček Jiří; Oponent práce: Hlaváč Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-12)