Now showing items 1-1 of 1

  • Algoritmy pro určování vlastností D0L systémů 

   Author: Anežka Štěpánková; Supervisor: Klouda Karel; Opponent: Janoušek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-29)
   Cílem této práce je v první řadě seznámení se se základními pojmy z kombinatoriky na slovech a s teorií D0L-systémů. Další část práce se zabývá nastudováním a porozuměním algoritmům pro zjišťování vybraných vlastností ...