Now showing items 1-20 of 21

  • Algoritmy pro podporu sémantické analýzy 

   Author: Švehla Jakub; Supervisor: Jiřina Marcel; Opponent: Hanousek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Analýza a popis vzorku pneumatiky 

   Author: Vopatová Radka; Supervisor: Jiřina Marcel; Opponent: Šimeček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou a popisem vzorku pneumatiky z fotografie otisku. Cílem práce je seznámit se s metodami popisu otisků používaných v současné době a návrh vlastního způsobu reprezentace vzorku. ...
  • Analýza a popis vzorku pneumatiky 

   Author: Vopatová Radka; Supervisor: Jiřina Marcel; Opponent: Šimeček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-14)
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou a popisem vzorku pneumatiky z fotografie otisku. Cílem práce je seznámit se s metodami popisu otisků používaných v současné době a návrh vlastního způsobu reprezentace vzorku. ...
  • Automatická rekonstrukce chybějících dat 

   Author: Záleský David; Supervisor: Jiřina Marcel; Opponent: Kroha Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-18)
   Tato práce se zaměřuje na chyby vzniklé při měření chování zákazníků v prodejně obchodního řetězce. Popisuje průběh a metodiku měření, identifikuje druhy možných chyb, příčiny jejich vzniku a možná řešení. Řešení dále ...
  • Automatizované zkracování textu 

   Author: Sklenář Ivo; Supervisor: Jiřina Marcel; Opponent: Klouda Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Cílem této práce je prozkoumat a implementovat některé metody pro automatizované zkracování textu. Práce důkladně zkoumá čtyři takové algoritmy a kromě algoritmů pro zkracování textu se také zabývá podpůrnými metodami pro ...
  • Detekce a sledování pohybu osob na základě záznamu z kamerového systému 

   Author: Wudi Petr; Supervisor: Jiřina Marcel; Opponent: Balík Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-16)
   Tato bakalářská práce popisuje algoritmus, který dokáže v kamerovém záznamu detekovat jednotlivé osoby a ty dále sledovat. Omezuje se přitom na případ kamery umístěné nad hlavami těchto osob. Cílem práce je porovnat různé ...
  • Detekce phishingových zpráv 

   Author: Duda Tomáš; Supervisor: Jiřina Marcel; Opponent: Kopp Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Tato bakalářská práce se zabývá detekcí phishingových zpráv v českém a anglickém jazyce. Popsány jsou charakteristické znaky phishingových zpráv a existující řešení, které phishing potírají. Na základě zjištěných informací ...
  • Detekce přistávací plochy pro drony 

   Author: Rudolf Jan; Supervisor: Štěpán Petr; Opponent: Jiřina Marcel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-20)
   Práce se zabývá použitím konvolučních neuronových sítí pro detekci objektu v obrazu. Od vytvoření datasetu na základě dat z kamery drona s využitím detekčního algoritmu používající standardní metody počítačového vidění, ...
  • Detekce přítomnosti zboží v ruce zákazníka 

   Author: Keruľ-Kmec Oliver; Supervisor: Jiřina Marcel; Opponent: Novák Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-16)
   Táto bakalárska práca sa zaoberá detekciou tovaru v ruke zákazníka na kamerovom zázname. Záznam, ktorý sa skladá z RGB snímky a hĺbkovej mapy pochádza zo zariadenia Kinect. Cieľom práce je navrhnúť a implementovať algoritmus, ...
  • Detekce vad skleněných tabulí 

   Author: Tauchmanová Kristýna; Supervisor: Jiřina Marcel; Opponent: Novák Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-17)
   Tato bakalářská práce se zabývá detekováním vad skleněných tabulí. Na základě studie současných řešení je navržen algoritmus, který je schopen detekovat a klasifikovat různé typy vad. Algoritmus využívá metod zpracování ...
  • Detekce zboží v ruce zákazníka pomocí analýzy snímků z termokamery 

   Author: Brchl Lukáš; Supervisor: Jiřina Marcel; Opponent: Janoušek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-16)
   Tato práce se zabývá detekcí zboží v ruce zákazníka pomocí analýzy snímků z termokamery. Kamera je umístěna nad regálem, kde snímá oblast bezprostředního dění před ním. Snímaná data z kamery obsahují informace o teplotách ...
  • Forenzní analýza organizované skupiny lidí pomocí dat z elektronických komunikačních protokolů 

   Author: Nový Ondřej; Supervisor: Jiřina Marcel; Opponent: Kopp Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Tato práce se pokouší vyšetřovatelům zjednodušit analýzu elektronických dat, konkrétně elektronické komunikace. Zabývá se úlohami jak najít mezi účastníky komunikace ty nejvýznamnější a jak mezi nimi najít úzce propojené ...
  • Herní prostředí s umělou inteligencí pro motivační webovou aplikaci 

   Author: Kulík Jakub; Supervisor: Jiřina Marcel; Opponent: Novák Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-17)
   Bakalářská práce popisuje rozšíření motivační webové aplikace a její strategické hry o schéma inteligentního chování počítačového protivníka. Výsledná aplikace obsahuje pravidlový systém pro ovládání protivníků a multiagentní ...
  • Identifikace funkčního stylu dokumentu 

   Author: Ekimova Svetlana; Supervisor: Jiřina Marcel; Opponent: Kordík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-17)
   Práce se zabývá identifikací funkčního stylu textových dokumentů. Úloha identifikace je řešena jako úloha klasifikační: funkční styl dokumentu se určuje pomocí metod, které bývají používány pro klasifikaci textů. Pro naučení ...
  • Identifikace oblastí společného významu v naskenovaném dokumentu 

   Author: Haifler František; Supervisor: Jiřina Marcel; Opponent: Rybníčková Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Dokument pojednává o problému identifikace oblastí společného významu v naskenovaných dokumentech. První část rozebírá jednotlivé kroky těchto postupů včetně předzpracování obrazu. Další částí je popis zvolené metody pro ...
  • Implementace rozšiřujícího modulu do systému CRM 

   Author: Šmida Tomáš; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Jiřina Marcel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Klasifikátor textu z pohledu nálady pisatele 

   Author: Žaloudek Jan; Supervisor: Šlapák Martin; Opponent: Jiřina Marcel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-05)
  • Metody umělé inteligence pro motivační herní prostředí 

   Author: Sochor Matěj; Supervisor: Jiřina Marcel; Opponent: Novák Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-16)
   Bakalářská práce zkoumá možnosti herní umělé inteligence přizpůsobit svou strategii protivníkovi v komplexní strategické hře, která je součástí motivační úkolové aplikace Taskino, a tím zlepšit její hratelnost. Popisuje a ...
  • Návrh algoritmů pro podporu tvorby posudků 

   Author: Vašíček Jakub; Supervisor: Jiřina Marcel; Opponent: Kordík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-16)
   Cílem této práce je navrhnout, implementovat a ověřit algoritmy, které v krocích napomohou hodnotiteli sestavit posudek na závěrečnou práci. Podpora spočívá zejména v nabízení vhodných formulací, které může uživatel začlenit ...
  • Předzpracování snímků vzorků pneumatiky 

   Author: Pavlas Filip; Supervisor: Jiřina Marcel; Opponent: Novák Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-16)
   Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou optického snímku vzorku pneumatiky. Výsledný snímek je získán na základě mnoha částečných snímků otáčející se pneumatiky, pořízených maticovou kamerou. Popsány jsou metody získání ...