Now showing items 356-375 of 533

   Subject
   parsování, bottom-up parsování, shift-reduce parsování, LR parsování, SLR parser [2]
   Path finding [1]
   Pattern matching on strings,Compact directed acyclic word graph,Suffix tree,Data structures,Trie,Strings [1]
   people detection, people tracking, human tracking, human counting, camera record, depth map, top-view, Kinect [1]
   Pharo [1]
   planar graph isomorphism, Hopcroft-Wong, automata library [1]
   plánování směn, evoluční algoritmus, hill climbing, simulované žíhání, rozvrh, nurse scheduling problem, memetický algoritmus [1]
   počítačové vidění, OpenCV, C++, analýza pohybu, sledování osob, lokalizace objektů, teplotní mapa [1]
   počítačové vidění, sledování očí, detekce duhovky, detekce zornice, bod pohledu, pohyb kurzoru [1]
   Poker, Artificial Neural Networks, Artificial intelligence, Reinforcement learning, Machine learning, Q-learning [1]
   Poker, Neuronové sítě, Umělá inteligence, Posilované učení, Strojové učení, Q-učení [1]
   pokrytí řetězce [1]
   Polynom, násobení, Karatsuba, Toom-Cook, FFT, paralelizace, numerická stabilita. [1]
   polynom, násobení, optimalizace, paralelizace, OpenMP [1]
   Polynomial, multiplication, Karatsuba, Toom-Cook, FFT, parallelization, numerical stability. [1]
   polynomial, multiplication, optimisation, parallelization, OpenMP [1]
   Porovnání kompresních algoritmů,Zstandard,knihovna ExCom,Pražský korpus,zstd,kompresní algoritmy,bezeztrátová komprese dat [1]
   posudky, kvalifikační práce, doporučování textu, kNN, hierarchické shlukování, interaktivita [1]
   Pravidelnost v řetězcích [1]
   Pravidelnosti v řetězcích, přibližná jádra řetězců, Hammingova vzdálenost, experimenty, experimentální porovnání [1]