Now showing items 1-3 of 3

  • Kontextuální aspekty automatické identifikace nedodržení zákona v silničním provozu 

   Author: Vít Baran; Supervisor: Macková Milena; Opponent: Kácovský Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-08)
   Tato bakalářská práce se zabývá trestnými činy a přestupky v silniční dopravě. Je představena jejich definice, rozdělení a statistika nejčastějších prohřešků. Následující kapitoly jsou věnovány základním charakteristikám ...
  • Automatická detekce trestných činů a přestupků v silniční dopravě 

   Author: Vít Baran; Supervisor: Macková Milena; Opponent: Chovanec Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-11)
   Tato bakalářská práce se zabývá trestnými činy a přestupky v silniční dopravě. Je představena jejich definice, rozdělení a statistika nejčastějších prohřešků. Následující kapitoly jsou věnovány základním charakteristikám ...
  • Rizika spojená se skladováním a přepravou fasádních materiálů 

   Author: Strnad Petr; Supervisor: Procházková Danuše; Opponent: Kouklíková Lada
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-24)
   Předmětem předložené práce "Rizika spojená se skladováním a přepravou fasádního materiálu" je analýza rizik a navržení řešení k jejich zmírnění. K nalezení rizik jsou použity obecné metody, techniky a nástroje, které jsou ...