Now showing items 1-20 of 64

   Subject
   Accelerometer, single track vehicles, bicycle, safety of cyclists, driving dynamics, movement, measurement, data processing [1]
   accident assessment [1]
   accident reconstruction, eCall, Virtual Crash, reconstruction of pre-colision, Black box [1]
   accidents analysis [1]
   Akcelerometr, jednostopá vozidla, jízdní kolo, bezpečnost cyklistů, dynamika jízdy, pohyb, měření, zpracování dat [1]
   analýza nehodovosti [1]
   Bezpečnost provozu, dopravní nehoda, analýza dat [1]
   bezpečnost silničního provozu [1]
   bezpečnostní inspekce [1]
   bezpečnostní inspekce,nehodovost,nehodová lokalita,návrh dopravně-bezpečnostních opatření [1]
   Bezpečnostní pás, popruh, navíječ, dopravní nehoda, zámek, zmanipulovaná nehoda, pevnost v tahu [1]
   Brakes,crash test,disk brakes,drum brakes,safety brakes equipment,construction,vehicle,pressure,liquid,braking [1]
   Brzdy,nárazový test,kotoučové brzdy,bubnové brzdy,bezpečnostní brzdové zařízení,konstrukce,vozidlo,tlak,kapalina,brzdění [1]
   Child restraint systems,accident,injury,dynamic tests,crash test,biomechanical criterions [1]
   chodec, tramvajová doprava, statistiky nehodovost, srážka tramvaje s chodcem, prevence, dopravní výchova, bezpečnostní kampaň [1]
   comparison of detected safety level [1]
   Dětské zádržné systémy,dopravní nehoda,poranění,dynamické zkoušky,crash test,biomechanická kritéria [1]
   dopravní konflikty [1]
   dopravní průzkum [1]
   dynamika motocyklu, snímače pro jízdní dynamiku motocyklu, faktory ovlivňující jízdu motocyklu v oblouku, úhel klopení motocyklu [1]