• Ochrana chodce při sekundárním nárazu 

   Autor: Handl Martin; Vedoucí práce: Mičunek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza dopravních nehod - simulační softwary 

   Autor: Dibelka Jakub; Vedoucí práce: Mičunek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Analýza dopravních nehod na rychlostní komunikaci R46 

   Autor: Kocián Karel; Vedoucí práce: Mičunek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Zmanipulované dopravní nehody se zaměřením na analýzu chladnutí motoru 

   Autor: Rozlivka Tomáš; Vedoucí práce: Schmidt Drahomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Analýza rozhledových podmínek řidiče s využitím simulačních prostředí 

   Autor: Junek Přemysl; Vedoucí práce: Schmidt Drahomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Intenzita osvětlení předních (potkávacích) světlometů v oblasti před vozidlem 

   Autor: Žaludová Lenka; Vedoucí práce: Mičunek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-29)
  • Vliv konstrukce přídí osobních automobilů na střet s dětským chodcem 

   Autor: Burket Josef; Vedoucí práce: Schejbalová Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-05)
  • Preference chodců na světelně řízených přechodech pro chodce 

   Autor: Bečicová Radka; Vedoucí práce: Mičunek Tomáš; Oponent práce: Krpešová Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-05)
  • Měření adhezních vlastností vozovek 

   Autor: Henych Jiří; Vedoucí práce: Schmidt Drahomír; Oponent práce: Vyčichl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-27)
   Diplomové práce "Měření adhezních vlastností vozovek" se zabývá měřením protismykových vlastností vozovek pomocí kyvadla, Grip Testru a TRT zařízením. Porovnává zjišťování hloubky makrotextury odměrnou metodou a 3D skenerem. ...
  • Fotogrammetrické měření textury povrchu vozovky 

   Autor: Vopava Lukáš; Vedoucí práce: Mičunek Tomáš; Oponent práce: Maršík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Diplomové práce "Fotogrammetrické měření textury povrchu vozovky" seznamuje se základními teoretickými fyzikálními principy adheze, faktory ovlivňující přilnavost vozidel, zákonitostmi, vývojem fotogrammetrie a principy ...
  • Rekonstrukce předstřetového děje pomocí zařízení pro záznam fyzikálních veličin 

   Autor: Horálek Jan; Vedoucí práce: Mičunek Tomáš; Oponent práce: Konečný Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Předmětem diplomové práce "Rekonstrukce předstřetového děje pomocí zařízení pro záznam fyzikálních veličin" je provedení experimentu za účelem využití dat z tzv. černé skříňky pro rekonstrukci předstřetového pohybu vozidla ...
  • Posouzení nehodovosti na silnici II/117 Žebrák - Hořovice 

   Autor: Nedvědová Andrea; Vedoucí práce: Mičunek Tomáš; Oponent práce: Radimský Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Diplomová práce "Posouzení nehodovosti na silnici II/117 v úseku mezi obcí Žebrák a městem Hořovice" se věnuje srovnání stavu silnice před její rekonstrukcí a po rekonstrukci a směrovém narovnání. Obsahem práce je též ...
  • Prevence srážek tramvají s chodci 

   Autor: Hájková Barbora; Vedoucí práce: Mičunek Tomáš; Oponent práce: Houdek Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Předmětem diplomové práce "Prevence srážek tramvají s chodci" je rozbor problematiky nehod chodců s tramvajemi na území České republiky na základě souhrnných statistik a dat získaných pomocí dotazování, videozáznamů a ...
  • Lidský faktor a specifické podmínky řízení vybraných vozidel MHD 

   Autor: Rakušanová Barbora; Vedoucí práce: Schmidt Drahomír; Oponent práce: Šmolíková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Předmětem teoretické části diplomové práce je analýza profesionálních řidičů a negativních vlivů, které na ně během jízdy působí, vytyčení základních rozdílů mezi těžkými dopravními prostředky a osobními vozidly a vytvoření ...
  • Měření dynamiky jízdy systému řidič-motocykl 

   Autor: Kobosil Martin; Vedoucí práce: Schmidt Drahomír; Oponent práce: Šotola Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-24)
   Diplomová práce se věnuje měření dynamiky jízdy systému řidič - motocykl, a to jak z pohledu techniky měření, tak z pohledu mechaniky pohybu jednostopých vozidel. Na základě experimentu s motocykly a jezdci různých kategorií ...
  • Vlastnosti bezpečnostních pásů v automobilech po dopravní nehodě 

   Autor: Šípek Martin; Vedoucí práce: Mičunek Tomáš; Oponent práce: Maršík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-31)
   Předmětem diplomové práce "Vlastnosti bezpečnostních pásů v automobilech po dopravní nehodě" je popis stavu jednotlivých částí bezpečnostního pásu, ve kterém se nacházejí po dopravní nehodě nebo nárazu a využití těchto ...
  • Zvyšování bezpečnosti silničního provozu prostřednictvím simulačních prostředků 

   Autor: Hájek Adam; Vedoucí práce: Mičunek Tomáš; Oponent práce: Šachlová Zora
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-31)
   Diplomová práce zkoumá dopravní situaci v křižovatce u mostu Závodu míru na Zbraslavi z hlediska dopravních nehod. Na základě znalostí z oboru analýzy dopravních nehod a intenzit dopravy je následně navrženo několik ...
  • Současné trendy a vize ve vývoji deformačních zón osobních automobilů 

   Autor: Matějíček Martin; Vedoucí práce: Mičunek Tomáš; Oponent práce: Dvořák Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-01)
   Předmětem diplomové práce "Historie, současné trendy a vize ve vývoji deformačních zón osobní automobilů" je představení historický milníků ve vývoji a současnost deformačních zón. Následuje rozbor karosérie a jednotlivých ...
  • Limity přístrojů určených k zaznamenávání vozidel a měření jejich rychlosti 

   Autor: Silovská Jana; Vedoucí práce: Mičunek Tomáš; Oponent práce: Kumpošt Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-01)
   Předmětem mé diplomové práce je zkoumání statistického radaru za účelem zjistit limity při jeho použití. V diplomové práci je popsány principy radarového přístroje, který měří rychlost, délku a vzdálenost mezi vozidly. ...
  • Jízda motocyklu v oblouku z pohledu soudního znalectví 

   Autor: Hradecká Lucie; Vedoucí práce: Lenková Alžběta; Oponent práce: Dvořák Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-28)
   Předmětem diplomové práce "Jízda motocyklu v oblouku z pohledu soudního znalectví" je postup a metodika měření úhlů klopení motocyklu v obloucích. Tyto hodnoty jsou důležité pro analýzu nehod v soudním znalectví. Část práce ...