• Osobní aplikace pro management leteckých licencí 

      Autor: Daniel Matúš; Vedoucí práce: Mrázek Petr; Oponent práce: Nováček Petr
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-30)
      Tato bakalářská práce se zaměřuje na tvorbu osobní aplikace pro management leteckých licencí. Zajímavým aspektem této aplikace je snaha propojit uživatele s Úřadem pro civilní letectví (ÚCL) České republiky. Díky spojení ...