• Studie bezpečnosti v ATM 

      Autor: Martincová Kateřina; Vedoucí práce: Kraus Jakub; Oponent práce: Hulínská Šárka
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-24)
      Předmětem bakalářské práce "Studie bezpečnosti v ATM" je navrhnout šest zjednodušených kroků vycházejících z metodiky posouzení bezpečnosti (SAM, Safety Assessment Methodology) pro zhodnocení bezpečnosti zavedení nového ...