• Prescreening se vstupem z moderních technologií 

      Autor: Staněk Matouš; Vedoucí práce: Kraus Jakub; Oponent práce: Krula Lukáš
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-11-30)
      Práce se snaží přispět ke zvýšení efektivity zajištění bezpečnosti letecké dopravy. Popisuje současné přístupy k prescreeningu, zkoumá možnosti jejich obohacení některými technologiemi vyvíjenými v rámci projektu INDECT a ...