• Záznam letu a jeho využití pro potřeby letecké školy 

      Autor: Bartůněk Filip; Vedoucí práce: Hanton Karel; Oponent práce: Matyáš Roman
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-27)
      Předmětem bakalářské práce "Záznam letu a jeho využití pro potřeby letecké školy" je řešení pro leteckou školu v oblasti automatizace administrativy letů, sledování letadel a záznamu letů včetně možnosti vyhodnocení. Od ...