Now showing items 1-1 of 1

  • Rozšíření simulátoru o modul družicové navigace 

   Author: Ullrich Tomáš; Supervisor: Hospodka Jakub; Opponent: Kameník Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-08-25)
   Cílem této bakalářské práce je fyzická i softwarová instalace nového navigačního modulu do simulátoru, který se nachází v prostorách budovy ČVUT - Fakulty dopravní na Horské. Tato práce se tedy zabývá navigačním vybavením ...