• Rozšíření simulátoru o modul družicové navigace 

      Autor: Ullrich Tomáš; Vedoucí práce: Hospodka Jakub; Oponent práce: Kameník Milan
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-08-25)
      Cílem této bakalářské práce je fyzická i softwarová instalace nového navigačního modulu do simulátoru, který se nachází v prostorách budovy ČVUT - Fakulty dopravní na Horské. Tato práce se tedy zabývá navigačním vybavením ...