• Ekonomická analýza provozu letounu pod ČVUT FD 

      Autor: Frydrych Jan; Vedoucí práce: Mrázek Petr; Oponent práce: Štumper Marek
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-30)
      Předmětem této bakalářské práce "Ekonomická analýza provozu letounu pod ČVUT FD" je popsat náklady spojené s provozem vlastního letounu pod Fakultou dopravní ČVUT. Práce se zabývá pořizovací cenou, provozními náklady, ...