• Incentivní programy na mezinárodních letištích 

      Autor: Zharkova Victoria; Vedoucí práce: Němec Vladimír; Oponent práce: Heralová Daniela
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
      Bakalářská práce "Incentivní programy na mezinárodních letištích" se v první části zabývá základním rozdělení letišť. Následně pak popisem incentivních programů a znázorněním jejich aplikaci na vybraných letištích v Evropské ...