• Analýza nákladů a přínosů pro leteckou bezpečnost 

      Autor: Červená Veronika; Vedoucí práce: Vittek Peter; Oponent práce: Havíř Radomír
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-24)
      Cieľom bakalárskej práce je poskytnúť teoretický prehľad Cost-Benefit analýzy a nástroja návratnosti investície - ROI (Return on Investment) a ich predpoklad využitia v oblasti leteckej bezpečnosti. Podstatnú časť práce ...