• Inovace v procesu odbavení cestujících 

      Autor: Zouzalová Barbora; Vedoucí práce: Němec Vladimír; Oponent práce: Nykl Miroslav
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-11-25)
      Tato práce je zaměřena na proces odbavení cestujících a jejich zavazadel na letišti. První kapitola je věnována postupnému vzniku a rozvoji odbavení a také postupnému vývoji odbavovacích prostorů na Letišti Václava Havla ...