• Simulace dvojrozměrného turbulentního toku pomocí celulárních automatů 

      Autor: Boztayev Iliyas; Vedoucí práce: Scholtz Martin; Oponent práce: Navrátil Ondřej
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-24)
      V práci se studuje simulace dvojrozměrného toku nestlačitelné, ale viskózní kapaliny kolem libovolné překážky, zejména leteckého profilu. V teoretické části podáváme přehled dvou typu hydrodynamických celulárních automatu ...