• Manévrovatelnost vrtulníků a jejich navigace na trasách IFR 

      Autor: Komínek Tomáš; Vedoucí práce: Kraus Jakub; Oponent práce: Hulínská Šárka
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-23)
      Předmětem bakalářské práce "Manévrovatelnost vrtulníků a jejich navigace po trasách IFR" je popsat princip letu, manévrovatelnost, navigaci a provoz vrtulníků mimo jiné i u Letecké záchranné služby. Dále se text věnuje ...