Now showing items 1-1 of 1

  • SBAS přiblížení, jeho avionika a porovnání s ostatními systémy 

   Author: Machuta Jakub; Supervisor: Kraus Jakub; Opponent: Matyáš Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-24)
   Předložená bakalářská práce pojednává o systému SBAS pro přiblížení na přistání založeném na GNSS s cílem porovnat tento systém se systémy ostatními. V první části vysvětluje princip jeho fungování jako celku, aby se poté ...