• SBAS přiblížení, jeho avionika a porovnání s ostatními systémy 

      Autor: Machuta Jakub; Vedoucí práce: Kraus Jakub; Oponent práce: Matyáš Roman
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-24)
      Předložená bakalářská práce pojednává o systému SBAS pro přiblížení na přistání založeném na GNSS s cílem porovnat tento systém se systémy ostatními. V první části vysvětluje princip jeho fungování jako celku, aby se poté ...