• Konstrukce letištních vozovek 

      Autor: Walica Jan; Vedoucí práce: Fajt Vladimír; Oponent práce: Endrizalová Eva
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-18)
      Předmětem bakalářské práce "Konstrukce letištních vozovek" je popsat typy vozovek na letišti a ukázat potřebné postupy při výstavbě letištních vozovek a následně dimenzovat navrhovanou vzletovou a přistávací dráhu do místa ...