• Systém hlášení jako nástroj pro zlepšení provozní bezpečnosti v letectví 

      Autor: Míková Tereza; Vedoucí práce: Vittek Peter; Oponent práce: Havíř Radomír
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-23)
      Předmětem bakalářské práce "Systém hlášení jako nástroj pro zlepšení provozní bezpečnosti v letectví" je shrnutí nejdůležitějších faktorů ovlivňujících hlášení z pohledu nezbytných organizačních opatření, uživatelské ...