• Studie proveditelnosti zavedení LPV přiblížení na letišti České Budějovice 

      Autor: Sehnal Jakub; Vedoucí práce: Kraus Jakub; Oponent práce: Matějka Lukáš
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-28)
      Cílem této bakalářské práce je zhodnocení proveditelnosti a návrh LPV přiblížení na letišti v Českých Budějovicích. Práce se zabývá popisem současného stavu letiště, jeho rozvojem do budoucna, stanovením podmínek a pravidel ...