Now showing items 1-1 of 1

  • Vytvoření postupu vyhodnocení nejlepších letišť pro zavedení LPV 

   Author: Steiner Jakub; Supervisor: Kraus Jakub; Opponent: Matyáš Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-28)
   Tato bakalářská práce určuje postup, s kterým je možné číselně ohodnotit míru, s jakou je letiště vhodné pro zavedení LPV přiblížení. Jsou zde obsaženy charakteristiky letiště ovlivňující zavedení LPV a s jakou mírou se ...