• Porovnání VIP servisu na letišti v Praze s letišti ve světe 

      Autor: Jelínek David; Vedoucí práce: Hospodka Jakub; Oponent práce: Frynta Jiří
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-11-30)
      Předmětem práce je porovnání VIP servisu nabízený pražským letištěm a jinými letišti ve světě. Pro pochopení výhod VIP salonku popisuji odbavovací procesy na Letišti Václava Havla Praha a ve VIP Service Club Continental. ...