• Reorganizace leteckých společností 

      Autor: Matasová Kateřina; Vedoucí práce: Endrizalová Eva; Oponent práce: Mráz Josef
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
      Práce se zabývá reorganizací leteckých společností, jako novým tématem v oblasti bankrotu. Cílem je analyzovat reorganizační řešení, které společnosti podstupují. Pojednává o rozdílných podmínkách z pohledu amerického i ...