• Kvalita služeb leteckých společností 

      Autor: Karkošiaková Nikola; Vedoucí práce: Němec Vladimír; Oponent práce: Soušek Radovan
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-24)
      Obsahem této bakalářské práce je shromáždění a ucelení základních informací týkající se historie letectví, výhod a nevýhod letecké dopravy, členění leteckých společností, popsání základních organizací a úmluv, které jsou ...