• Současný stav implementace indikátorů 

      Autor: Štumbauer Oldřich; Vedoucí práce: Vittek Peter; Oponent práce: Havíř Radomír
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-22)
      Vývoj bezpečnosti řízení letového provozu se v posledních letech soustředí na využívání bezpečnostních výkonnostních indikátorů. Způsob jejich zpracování a vyhodnocování se u různých organizací liší. Tato práce se zabývá ...