Now showing items 1-1 of 1

  • Změna provozních postupů při přechodu na Free Route Airspace 

   Author: Kozáková Zuzana; Supervisor: Kraus Jakub; Opponent: Matyáš Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-24)
   Práce se zabývá změnami provozních postupů pro řídící letového provozu vyplývající z přechodu na Free Route Airspace. Nejprve uvádí historii samotného řízení letového provozu a představuje vzdušný prostor České republiky ...