• Sestavení letového simulátoru 

      Autor: Ruml Tomáš; Vedoucí práce: Hospodka Jakub; Oponent práce: Kameník Milan
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-08-25)
      Bakalářská práce popisuje projekt "Sestavení letového simulátoru", který je poháněn za pomoci jednoho speciálního počítače. Práce pojednává o výběru komponentů a jejich vlastnostech, a následně popisuje zapojení těchto ...