• Únava - nedostatek odpočinku u člena letové posádky 

      Autor: Bratršovský David; Vedoucí práce: Háčik Ľubomír; Oponent práce: Socha Luboš
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
      Bakalářská práce "Únava - nedostatek odpočinku u člena letové posádky" je zaměřena na odpočinek pilotů a normy stanovující maximální doby služby a minimální doby odpočinku. V práci je kladen důraz na praktické ukázky ...