• Hodnocení fyziologických parametrů jako ukazatelů únavy pilota 

      Autor: Kráčmar Vojtěch; Vedoucí práce: Hanáková Lenka; Oponent práce: Hanák Peter
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-13)
      Lidský činitel se významně podílí na bezpečnosti v mnohých odvětvích lidské činnosti. Jedním z těchto odvětví je doprava, zvláště pak ta letecká. Za poslední roky statistiky uvádějí lidský faktor jako významný činitel v ...